Arxiu d'etiquetes: historiadors/es

Prat, Bernat de

(Catalunya, segle XV – Vic, Osona, segle XV)

Historiador i notari. Escriví unes Noticias eclesiásticas de la diócesis de Vich, que restaren inèdites i guardades a l’arxiu de la seu de Vic.

Porter i Casanate, Joan Josep

(Catalunya, segle XVII)

Historiador. És autor de la crònica Guerras de Cataluña en tiempo de Felipe IV.

Ponç, Josep

(Barcelona, 1681 – 1761)

Eclesiàstic i historiador. Fou vicari general de Vic (1721-44).

Deixà manuscrits diversos treballs en llatí, com De origine ordinum religiosorum i una Historia del monasterio de San Cugat del Vallés en dos volums.

Pérez i Martínez, Llorenç

(Muro, Mallorca, 1928 – Barcelona, 30 novembre 1992)

Historiador. Estudià al seminari de Mallorca i a la Universitat Gregoriana de Roma, on es doctorà en història eclesiàstica (1962), i es diplomà en arxivística (1953) a l’escola de paleografia i diplomàtica de l’Arxiu Vaticà. El 1965 es llicencià en filosofia i lletres a Madrid.

Exercí del 1954 al 1965 a l’arxiu diocesà de Mallorca, fou professor d’història i paleologia al seminari (1957-65) i dirigí la Biblioteca March de Palma. Col·laborà en “Estudios Lulianos”, “Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana”, “Analecta Sacra Tarraconensia” i altres revistes, on publicà nombrosos articles sobre història eclesiàstica de Mallorca, especialment sobre els manuscrits lul·lians esparsos a les biblioteques europees i sobre la Causa Pia Lul·liana.

Edità Las visitas pastorales de don Diego de Arnedo a la diócesis de Mallorca, 1562-1572 (1963-69), Las reliquias y relicarios de la catedral de Mallorca, de Josep Miralles i Shert (1961), i els anònims Anales judaicos de Mallorca (1974).

Ortodó, Joan Onofre

(Catalunya, segle XVI – Puigcerdà, Baixa Cerdanya, segle XVI)

Cronista. És citat pel pare Villanueva com a autor d’una relació de fets, extrets dels arxius locals i escrits el 1584.

Ortiz de la Vega

Pseudònim de l’escriptor i historiador  Ferran Patxot i Ferrer.

Oms (varis)

Arnau d’Oms  (Catalunya, segle XIV – segle XV)  Cavaller. Participà a les sessions del Parlament català a l’interregne (1412-12), com a membre del Braç de Cavallers que aleshores existia a part del Militar.

Berenguer d’Oms  (Catalunya, segle XIII – després 1299)  Iniciador de la línia dels senyors de Calmella. Heretà del seu pare, Arnau I d’Oms, la senyoria de Calmella. Fou avi de Guillem d’Oms i Clairà.

Joan Lluís d’Oms  (Catalunya, segle XVI)  Historiador. Autor d’estudis històrics sobre l’antiguitat clàssica, escrits en llatí.

Miralles (varis)

Galceran de Miralles  (Catalunya, segle XIII)  Cavaller. Serví Alfons II el Franc. Figurà entre els ostatges lliurats pel monarca arran de la seva entrevista amb Jaume II de Mallorca i Carles d’Anjou, entre la Jonquera i Panissars (1290).

Melcior Miralles  (València ?, abans 1419 – 1502)  Cronista i eclesiàstic. Mestre en arts i teologia; el 1435 fou nomenat capellà d’Alfons IV el Magnànim. És un dels autors del Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, obra de gran interès històric.

Rafael Miralles  (Catalunya, segle XVII)  Eclesiàstic. Fou canonge penitencier de Lleida. És autor d’una Relación sumaria de la vida de San Carlos Borromeo.

Macabich i Llobet, Isidor

(Eivissa, Eivissa, 10 setembre 1883 – Barcelona, 21 març 1973)

Arqueòleg i historiador. Seguí la carrera eclesiàstica i fou l’organitzador i arxiver de l’Arxiu Històric d’Eivissa, adoptat i creat després oficialment per la diputació provincial (1938). Col·laborà en diversos diaris eivissencs.

Són molt coneguts els seus estudis sobre folklore, com Romancer tradicional eivissenc (1954) i Costumbrismo I-II (1960-66). Amb tot, la seva obra cabdal és la Historia de Ibiza (4 volums, 1966-67). Publicà també llibres de poemes, en català i en castellà.

Llord, Josep

(Catalunya, segle XX)

Escriptor i historiador. És autor, entre altres obres, de Lliçó de la Història (Cap a un món nou) (1927), i Campanya montemolinista de Catalunya o Guerra dels Matiners (1926).