Arxiu d'etiquetes: revistes

Aïnes

(Perpinyà, 1974 – 1978)

Annals del Centre Pluridisciplinari d’Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà (abans Centre Universitari).

És la primera publicació de caire universitari editada únicament en català a Catalunya Nord, de temàtica variada però d’exigència científica dins l’àmbit de les ciències humanes i socials en els Països Catalans.

Afers

(Catarroja, Horta, 1985 – )

Revista semestral especialitzada en història. Fundada per Sebastià García i Martínez. El seu director és Manuel Ardit, i el cap de redacció, Vicent S. Olmos. La revista està especialitzada en la història dels Països Catalans, de la qual ha editat força números monogràfics, i també en qüestions internacionals rellevants.

Es tracta d’una publicació de l’editorial del mateix nom, que té seus a Catarroja, Palma i Barcelona. Els seus editors són Vicent S. Olmos i Agustí Colomines, i publica diverses col·leccions de llibres d’història, pensament i assaig, i també altres revistes, com “El Contemporani” i “Arxius de Sociologia”.

Quaderns d’Orientació Familiar

(Catalunya, 1969 – )

Nom que prengué l’antiga revista Delta.

Quaderns d’Estudis Polítics, Econòmics i Socials

(Perpinyà, gener 1945 – maig 1947)

Revista mensual de l’exili que publicà en total 24 números. No estava adscrita a cap partit ni a cap tendència i volia servir les causes de Catalunya i de la llibertat.

Publicà articles de diversos escriptors i polítics.

Proa

(Barcelona, gener 1921 – desembre 1921)

Revista d’avantguarda publicada per Joan Salvat-Papasseit. Edità dos números -“zero” i “bis”-.

Il·lustrada per Manolo Hugué i Manuel Humbert, publicà col·laboracions de Salvat-Papasseit, López-Picó, Josep Maria Junoy i Tomàs Garcés.

Papyrus

(Barcelona, 1936)

Publicació bibliòfila, que amb el subtítol de Revista de Bibliofília dirigí i edità Josep Porter. Només n’aparegué un fascicle.

Pretenia d’ésser internacional i dedicada a tots els aspectes de la bibliofília.

Nous Horitzons

(Ciutat de Mèxic, Mèxic, 1960 – )

Revista en català, ideològica, cultural i política. Fundada amb el nom d’“Horitzons”, estretament relacionada amb el PSUC, el 1962 adoptà el nom actual. De periodicitat trimestral i confinada a la clandestinitat, durant el franquisme estigué domiciliada a Mèxic, a càrrec dels catalans exiliats.

Els primers números s’editaren totalment a Mèxic, però a partir del número 9, les planxes per a la publicació es preparaven a França i després s’imprimien clandestinament a Catalunya fins que la revista fou legalitzada el 1977.

A Mèxic la dirigí Francesc Vicens i, quan s’establí la redacció a Catalunya, Manuel Sacristán. Han estat col·laboradors de la revista en les seves diferents èpoques importants escriptors i dirigents polítics.

Ha tractat amb preferència temàtiques relacionades amb la realitat social catalana, i la qüestió nacional, per bé que cal destacar, també, les col·laboracions de crítica literària. A l’òptica marxista de la revista s’hi han afegit darrerament altres corrents intel·lectuals.

El 1993 el PSUC i Iniciativa per Catalunya crearen la Fundació Nous Horitzons, a la qual restà vinculada la revista. El 1996 n’havien sortit 142 números i tenia un tiratge d’uns tres mil exemplars.

Mallorca Nova

(Barcelona, 1937 – 1938)

Revista ciclostilada quinzenal. Promoguda pels mallorquins residents a Barcelona. Informà de la situació de les Illes durant la guerra civil.

Fou dirigida per Francesc de Sales Aguiló.

Hormiga de Oro, La

(Barcelona, 1 gener 1884 – 16 juliol 1936)

Revista catòlica carlina en castellà. Fundada per Lluís Maria de Llauder.

Dirigida per Lluís Carles Viada, defensà les actituds de la dreta catòlica conservadora.

Escaire, L’

(Barcelona, 1979 – ? )

Revista trimestral de didàctica de les matemàtiques. És la primera revista monogràfica d’aquesta temàtica publicada als Països Catalans.

Ha publicat també articles en castellà, francès i italià.