Arxiu d'etiquetes: sindicalistes

Tomàs i Oliver, Francesc

(Mallorca, 1850 – Madrid, 1903)

Dirigent obrer. Obrer de la construcció, molt jove s’adherí al partit republicà federal; però, influït per la lectura de “La Federación” de Barcelona, edità a Palma “El Obrero” (novembre 1869-octubre 1870) i fou el principal impulsor de la secció mallorquina de la Primera Internacional.

Assistí com a delegat al primer congrés obrer espanyol pel juny de 1870 a Barcelona, on s’alineà amb els bakuninistes aliancistes. Posteriorment, en el congrés obrer de Saragossa (abril 1872) resultà elegit membre de la comissió federal de la Federació Regional Espanyola de l’AIT.

Actuà com a secretari després de la dimissió d’Anselmo Lorenzo i residí a Alcoi, on tingué un destacat paper en l’aixecament cantonal del juliol de 1873. Resident a Madrid, i després a Barcelona (des de 1875-76), mantingué el seu càrrec en la clandestinitat.

El 1881 féu costat a l’anarco-col·lectivisme català que procurà de rompre amb el revolucionarisme clandestí i tornar a engegar un moviment obrer legal i ampli (1881-83).

Posteriorment al fracàs de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola anà de nou a Madrid (1884), on col·laborà força a “La Revista Social” (cal destacar, sobretot, Historia de las ideas anarco-colectivistas en España) i intentà a la fi del segle la reorganització d’un moviment obrer públic, allunyat tant de les discussions anarquistes intel·lectualitzades com dels intents terroristes.

Societat de Teixidors de Barcelona *

Veure> Comissió de la Classe de Filadors.

SOC *

Sigla de la central sindical Solidaritat d’Obrers de Catalunya.

Sindicats Lliures *

Veure> Unió de Sindicats Lliures.

Nacher, Miquel

(València, segle XIX – vers 1890)

Dirigent obrer internacionalista. Capeller, després d’ésser un dels organitzadors de la federació local de societats obreres valencianes en 1870-72, passà a Barcelona, on formà part del consell de la federació barcelonina de l’AIT.

Secretari general de la federació d’ofici de tot Espanya. Bakuninista i de l’Aliança de la Democràcia Socialista, fou molt amic de García Viñas i participà en les comissions federals clandestines de la FRE, de l’AIT el 1874, en 1876-78 i el 1880.

Morí a la presó.

Jai, Pep *

Pseudònim del sindicalista i polític Josep Vidal i Riembau.

Francès, Pere

(Barcelona, segle XIX)

Dirigent obrer. Fou un dels tres que acompanyaren Ildefons Cerdà a Madrid, juntament amb alguns representants de la diputació de Barcelona, per presentar al general Espartero les reivindicacions dels obrers catalans.

Federació Regional Espanyola de l’AIT

(Barcelona, juny 1870 – segle XIX)

Organització sindical obrera, integrada a l’Associació Internacional de Treballadors. Sorgida del I Congrés Obrer Espanyol celebrat a Barcelona.

Els seus principals organitzadors foren els grups internacionalistes de Madrid i Barcelona, creats arran de la visita que féu Fanelli el 1868-69.

Dubal i Mas, Carles

(Illes Balears, segle XIX – Palma de Mallorca, 1890)

Dirigent obrer. Després de crear la Societat Tipogràfica de Mallorca (1881), que dirigí fins al 1883, anà a Barcelona i formà part de la Federació d’Obrers Tipògrafs.

Fou un dels fundadors de la UGT i del PSOE, el 1885, i fou membre de la comissió executiva de la UGT.

Participà poc abans de morir en la preparació de la manifestació del primer de maig de 1890 a Palma de Mallorca.

Bragulat, Josep

(Barcelona, segle XIX)

Dirigent obrerista. Organitzador de les associacions obreres catalanes del ram tèxtil després de la revolució del 1868.

Presidí la Federació de les Tres Classes de Vapor (1872). Col·laborà en la revista “El Obrero”.