Ciutat Jardí, la

(Mataró, Maresme)

Barri residencial de la ciutat, al nord-est del nucli urbà, dins la zona d’expansió de l’Eixample, format per torres.

Fou construït en 1945-50 per iniciativa de la Caixa d’Estalvis Laietana, segons un projecte del 1924.

Ciutat Diagonal, la

(Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat)

Barri residencial de la ciutat. Iniciat després del 1950, d’alt nivell urbanístic, al vessant sud-oest del turó de Sant Pere Màrtir.

Ciutat Badia, la

(Vallès Occidental)

Antic nom del municipi de Badia del Vallès.

Ciutat, La

(Sabadell, Vallès Occidental, març 1932 – gener 1934)

Diari catòlic i catalanista conservador. Dirigit per Manuel de Montoliu, seguí en política les orientacions de la Lliga Catalana.

Desaparegué per fusió amb el “Diari de Sabadell”.

Citjar, Pere

(Catalunya, segle XV – Itàlia ?, segle XV)

Frare mercenari. Tingué una càtedra de teologia a la universitat de Lió. Fou procurador de l’orde a Roma.

Escriví diverses obres en llatí, les més remarcables són una història del seu orde fins al 1459, i un dictamen facilitat als reis Catòlics sobre la debatuda qüestió de passar a l’estat el fruit de les recaptes per a la redempció de captius.

Cisteller, Dídac

(Lleida, 1600 – Catalunya, segle XVII)

Jurista i escriptor. Publicà algunes obres jurídiques, així com un Memorial en defensa de la llengua catalana. L’obra tenia el propòsit d’assegurar almenys l’idioma del país al camp de la predicació religiosa.

Ciscar, Francesc

(Catalunya, segle XVII)

Eclesiàstic. Fou arxipreste d’Àger, al bisbat de Lleida.

Publicà un recull sinodal d’Àger partint del segle XIII. En aquest treball aportà dades d’interès per a la historiografia eclesiàstica catalana.

CIRIT

Sigla de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica.

Cirici i Ventalló, Domènec

(Terrassa, Vallès Occidental, 1870 – Madrid, 9 desembre 1918)

Escriptor i periodista carlí. Col·laborà a “El Correo Catalán” i “El Correo Español”, del qual fou redactor en cap.

Publicà La República en 191… (1911), novel·la política molt popular al seu temps, Sátiras políticas (1913), La Peregrinación de la Lealtad (1913) i Vida de don Jaime de Borbón (sd).

Cirera, Tomàs

(Catalunya, segle XVII)

Compositor. Fou mestre de capella de l’església dels Sants Just i Pastor de Barcelona (1628-29) i de la catedral de Girona (1630-43).

És autor de diverses nadales a veus.