Arxiu de la categoria: Biografies

Parareda, Montserrat

(Catalunya, segle XV – segle XVI)

Eclesiàstic. Era doctor en teologia. Fou canonge penitencier de la seu de Barcelona.

Tingué gran fama com a orador sagrat.

Parareda, Josep

(Catalunya, segle XIX – 1890)

Mestre de primer ensenyament. El 1889 publicà una remarcable Geografia elemental de la vila de Sant Sadurní d’Anoia.

Paracolls i Esteve, Josep

(Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental, 1921 – 1995)

Pintor. Fou deixeble de Roig Vericat. Féu la seva primera exposició a Barcelona el 1946.

Ha conreat sobretot el paisatge i també ha fet il·lustracions de llibres i miniatures.

Papiol, Antoni

(Catalunya, segle XV – segle XVI)

Arquitecte. El 1518 treballà amb Antoni Coberta per a la portada plateresca del carrer de l’Hospital i altres obres de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Papió, Bernat

(Falset, Priorat, segle XVI – Catalunya, segle XVI)

Doctor en lleis. És autor de l’obra Libellus de reformatione populi et de ornatu loquendi, que publicà a despeses pròpies de l’impressor Pere Montpesat (1534) i que dedicà al rei Ferran II el Catòlic.

Panxa-ampla

Nom amb el qual fou conegut el bandoler Joan Baptista Pujol i Fontanet.

Panadès i Ricart, Maria

(Barcelona, 1872 – 1914)

Actriu. Era filla de Manuel Panadès. Col·laborà al Teatre Íntim d’Adrià Gual. Formà companyia amb Teodor Bonaplata.

Es casà amb l’actor Josep Maria Vila i Maristany, i fills seus foren els també actors Manuel i Maria Vila i Panadès.

Panadès i Poblet, Josep

(Pira, Conca de Barberà, 1840 – 1901)

Eclesiàstic. Era doctor en dret. Fou canonge dels capítols d’Eivissa, la Seu d’Urgell, Alcalá de Henares i Toledo.

És autor de traduccions i del llibre original La educación de la mujer (1878).

Panadès i Feixenech, Miquel

(Lleida, 1882 – Catalunya, segle XX)

Religiós del Cor de Maria. És autor d’alguns opuscles sobre temes bíblics i de col·laboracions a la premsa catòlica.

Panadès, Manuel

(Catalunya, segle XIX)

Actor. Destacà com a galant a diverses companyies. El 1869 actuava amb la de Juli Garcia, al Teatre Romea de Barcelona.

Era pare de Maria Panadès i avi de Maria Vila, actrius ben conegudes.