Arxiu d'etiquetes: cavallers

Ripoll, Guillem de

(Catalunya, segle XIII)

Cavaller. En 1229 participà a la conquesta de Mallorca. S’hi distingí.

Ripoll, Berenguer

(Catalunya, segle XIV)

Marí i cavaller. El 1371 manava la formació de sis galeres que fou tramesa a Sardenya com a reforç per a la lluita contra els rebels.

Ribes (varis)

Bernat de Ribes  (Catalunya, segle XIV)  Cavaller. Com el seu germà Galceran passà a servir a Sardenya el 1326 i fou posat a les forces que guarnien Càller.

Galceran de Ribes  (Catalunya, segle XIV)  Cavaller. Amb el seu germà Bernat passà a Sardenya el 1326 amb les forces de reforç que comandava Gonçalvo Eiximenis d’Arenós. Ell n’era el segon cap. Fou destinat a les forces de Càller.

Rialb, Guillem Bernat de

(Catalunya, segle XIV)

Cavaller. El 1323 anà a lluitar a Sardenya, amb l’expedició que dirigí l’infant Alfons per sotmetre l’illa a l’obediència de Jaume II el Just.

Requesens, Berenguer de (varis)

Berenguer de Requesens  (Tarragona, segle XIII – 1317/18)  Jurat del port de Tarragona. Fill de Guillem de Requesens (m 1287) i germà de Pere (m 1328?). Intervingué en empreses comercials i amb el capital que li produïren comprà les senyories baixes de Vilallonga i Castellnou. Fou pare de Berenguer i Pere de Requesens i de Llorenç.

Berenguer de Requesens  (Catalunya, segle XV)  Noble. Fou per un temps governador de Catalunya. Prengué partit per Joan II el Sense Fe a la lluita d’aquest contra la Generalitat, les forces de la qual l’agafaren presoner pel maig de 1464.

Berenguer de Requesens  (Catalunya, segle XV – Nàpols, Itàlia, segle XV)  Cavaller. Serví el rei Ferran I de Nàpols. N’era majordom el 1476.

Requesens, Arnau de (varis)

Arnau de Requesens  (Girona, segle XII)  Cavaller. Es documentat a la ciutat de Girona el 1181. Fou avi dels possibles germans Arnau i Guillem de Requesens.

Arnau de Requesens  (Catalunya, segle XIII – després 1256)  Cavaller. Nét d’Arnau de Requesens i possible germà de Guillem. Es casà amb la pubilla Agnès de Pelacalç, senyora de Pelacalç. L’herència d’aquesta branca fou recollida per la seva néta, Elionor de Requesens.

Rei, Bernat del

(Catalunya, segle XIV)

Cavaller. Fou enviat per la reina Elionor de Sicília, muller de Pere III el Cerimoniós, a prendre possessió oficial dels ducats d’Atenes i Neopàtria, juntament amb Bernat Conill.

Rajadell, Ponç de

(Catalunya, segle XIII – segle XIV)

Cavaller. El 1309 participà a l’expedició de croada contra Almeria dirigida per Jaume II el Just.

Rajadell, Dalmau de

(Catalunya, segle XIV)

Cavaller. El 1323 anà a Sardenya amb l’expedició de conquesta dirigida per l’infant Alfons, el futur rei Benigne.

Rabassa, Giner

(País Valencià, vers 1342 – després 1412)

Jurista i cavaller. El 1378 era jurat de la ciutat de València. Fou tresorer del rei Joan I el Caçador. Gaudí de gran prestigi.

Seria un dels tres representants de València al compromís de Casp (1412), com a figura que ningú no discutí, tot i haver estat manegada la designació de compromissaris pels partidaris de Ferran d’Antequera i ser Rabassa un dels pocs independents.

Tenia llavors més de vuitanta anys. Sofria trastorns mentals que foren certificats per una comissió de metges. Aquesta deficiència el féu dimitir com a compromissari. Fou substituït per Pere Bertran, que votaria en blanc per manca de temps a estudiar les candidatures.

És autor de notes sobre el dret foral de València.