Arxiu de la categoria: Cultura

Dharma, Elèctrica

Veure> Companyia Elèctrica Dharma (grup musical).

Crec en un Déu

(Catalunya)

Mots inicials de la traducció catalana del credo, que hom empra per a designar la mateixa oració i especialment la versió musicada per Lluís Romeu, que esdevingué un cant molt popular.

Cosmo-Caixa

(Barcelona)

Veure> Museu de la Ciència.

Consell Català d’Ensenyament

(Catalunya, 1976 – 1985)

Organisme. Creat per tal de promoure una política educativa catalana per part dels educadors i dels polítics.

Sorgí com a resposta al projecte d’escola pública de l’Escola d’Estiu del 1975.

Conjunt Català de Música Contemporània

(Barcelona, 1968 – )

Grup instrumental. Promogut pels compositors catalans Joaquim Homs, Josep M. Mestres i Quadreny, Xavier Benguerel i Josep Soler.

COB-DC

Sigla del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Club Ramon Muntaner

(Barcelona, desembre 1978 – 1983)

Entitat creada per tal de promoure la consciència nacional dels Països Catalans.

Entre els seus promotors cal destacar Josep Benet, Max Cahner, Miquel Sellarès i Miquel Tarradell.

CEPEPC

Sigla del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (organització pedagògica, 1978-88).

CENU

Sigla del Consell de l’Escola Nova Unificada (organisme de la Generalitat, 1936-39).

Centre Artesà Tradicionàrius

Veure> Tradicionàrius (festival de música tradicional i popular).