Arxiu d'etiquetes: dominics/ques

March, Pere

(Catalunya, segle XIV)

Frare dominicà. Fou vicari general del seu orde el 1380. Gaudí de bon prestigi.

Anselm Turmeda en parlà a les Cobles de la divisió del regne de Mallorques.

Manter i Coma, Pere

(Solsona, Solsonès, segle XVI – Catalunya, 1578)

Frare dominicà. Fou provincial de l’orde i professor a Tarragona. Assistí al Concili de Trento. Més tard fou nomenat bisbe d’Elna.

És autor d’obres religioses.

Luquian, Josep

(Catalunya, segle XVI – segle XVII)

Frare dominicà. Fou proposat per a bisbe en diverses ocasions. És autor d’un tractat dogmàtic.

Llotger, Joan

(Catalunya, segle XIII – segle XIV)

Frare dominicà. Fou inquisidor general dels regnes en temps de Jaume II el Just.

El 1308 assistí a la reunió de prelats celebrada a València per tractar de la supressió de l’orde del Temple.

Justinià, Lluís

(Catalunya, segle XVII – Barcelona, segle XVII)

Frare dominicà. Fou visitador i vicari general a Sardenya. Hi publicà algunes obres.

Morí al convent de l’orde a Barcelona.

Just, Jaume

(Catalunya, segle XV – abans 1459)

Frare dominicà. Fou confessor de Joan de Navarra, el futur Joan II de Catalunya-Aragó.

Deixà tres sermonaris i d’altres escrits.

Franco, Juan

(Castella, segle XV)

Frare dominicà. El 1484 fou nomenat inquisidor de Barcelona per Tomás de Torquemada, juntament amb Guillem Caselles.

Trobaren l’oposició del Consell de Cent de Barcelona, que no volia la introducció de la inquisició castellana; després de moltes gestions Franco fou destituït a mitjan 1486.

Francesc (varis)

Francesc  (Catalunya, segle XIV)  Poeta. Se’n conserva una dansa al Cançoneret de Ripoll. És de caràcter amorós i una mica abstrusa de conceptes.

Francesc  (Barcelona, segle XV)  Cronista de qui hom no coneix res més que la seva obra Llibre de les nobleses dels reis. Potser fou un eclesiàstic relacionat amb la seu de Barcelona.

Miquel Francesc  (Catalunya, segle XVIII)  Filòsof tomista i dominicà. Mantingué fermament la tradició filosòfica del seu orde. Atacà la física moderna, en un intent d’evitar-ne la introducció a Catalunya. És autor de Philosophia scholastica quattuor partibus (Barcelona, 1762).

Fort, Joan

(Catalunya, segle XIII – segle XIV)

Dominic. Professor en diversos convents de l’orde, fou elegit vicari del mestre general dels dominics al Capítol de Dijon del 1333.

Dels seus anys de professor de lògica s’ha conservat un tractat, Predicabilia.

Fontllops, Pere

(Tarragona, s XIV – s XV)

Frare dominicà. Fou deixeble de sant Vicent Ferrer. El 1412 fou elegit provincial d’Aragó i inquisidor. Excel·lí com a teòleg.