Arxiu de la categoria: Política

Agrupació Valencianista de la Dreta

(València, 1930 – 1939)

Organització política. Fundada com a prolongació de la Derecha Regional Valenciana. Les dues entitats tenien el domicili social al mateix edifici, i l’activitat pública de l’Agrupació fou inexistent.

El sector més valencianista de la societat, s’escindí el 1933 per tal de fundar l’Acció Nacionalista Valenciana.

Acción Valenciana

(València, 1923 – 1939)

Partit polític. Fou creat ja iniciada la Dictadura de Primo de Rivera, per iniciativa de la Unió Gremial de València amb la finalitat de defensar els interessos econòmics de València.

La Unió Gremial convocà una assemblea a la qual acudiren una sèrie d’entitats, entre altres, la Cambra de Comerç de València, la Federació Patronal i Lo Rat Penat. A partir d’aquesta assemblea fou creada Acción Valenciana.

Aquesta entitat lliurà un document al general Primo de Rivera on era demanada la creació d’un organisme supraprovincial. Aquesta iniciativa es materialitzà en l’avantprojecte d’estatut de la Mancomunitat Valenciana, aprovat per la diputació provincial de València el febrer de 1924.

El canvi d’orientació de la política de la Dictadura (supressió de la Mancomunitat de Catalunya) i el manifest desinterès de la burgesia valenciana impossibilitaren l’efectivitat d’aquest avantprojecte.

Acció Nacionalista Valenciana

(València, agost 1933 – 1936)

Partit polític. Ideològicament molt semblant a la Derecha Regional Valenciana.

A partir del juny de 1935, adoptà el nom d’Acció Valenciana.

Reivindicava l’autonomia del País Valencià.

Acció Cultural Valenciana

(València, 8 març 1930 – 1931)

Agrupació universitària valencianista. Grup de joves intel·lectuals, professors i escriptors, que es formà amb l’objectiu d’afirmar la catalanitat del País Valencià des d’una perspectiva nacionalista.

En el seu òrgan d’expressió, el butlletí “Acció Valenciana”, hi col·laboraren, entre d’altres, Manuel Sanchis i Guarner, Felip Mateu i Llopis i Joan Beneyto.

La politització que s’inicià a l’adveniment de la República dispersà el grup.

USC *

Sigla de la Unió Socialista de Catalunya  (partit polític, 1923-36).

Tarradellas, pla *

Veure> els Decrets de s’Agaró  (disposicions de la Generalitat, 1937).

Societat de Teixidors de Barcelona *

Veure> Comissió de la Classe de Filadors.

SOC *

Sigla de la central sindical Solidaritat d’Obrers de Catalunya.

Sindicats Lliures *

Veure> Unió de Sindicats Lliures.

Servei d’Investigació Agrària

(Catalunya, 1979 – )

Òrgan del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

S’encarrega d’exercir totes les funcions d’investigació agrària del departament.