Arxiu d'etiquetes: llibres

Harmonia del Parnàs, L’

(Barcelona, 1703)

Obres de Francesc Vicent Garcia i Torres (el Rector de Vallfogona). Títol abreujat de la primera edició, feta per l’Acadèmia Desconfiada el 1703 i reeditada el mateix any.

En l’edició, que inclou una biografia de l’autor i una sèrie de composicions laudatòries, intervingueren els anomenats Rector de Bellesguard (Joan Bonaventura de Gualbes), Rector de Pitalluga (Manuel de Vega i de Rovira) i Rector dels Banys (Joaquim Vives i Ximenes), i el Rector de Guialmons, el Rector d’Alcanà i el Rector de Valldonzella, que no han estat identificats.

Flor de Cavalleria

(País Valencià, segle XV)

Novel·la, atribuïda a Joanot Martorell, de la qual només es conserva un fragment del pròleg (Biblioteca Nacional de Madrid), on parla de les batalles de sant Miquel amb els àngels rebels i de la licitud dels combats cavallerescs.

Evast

(Montpeller, França, segle XIII)

Protagonista del Llibre d’Evast e Blanquerna o Blanquerna, de Ramon Llull.

Pare del protagonista, encarna, juntament amb la seva muller Aloma, la màxima perfecció de l’estat matrimonial.

Espill

(País Valencià, 1455 – 1462)

Obra de Jaume Roig. Publicat el 1531, conegut també per Llibre dels consells i Llibre de les dones.

Tot i que segueix la tradició de la narrativa en vers del segle XII (fent un ús riquíssim del llenguatge popular, però sense menyspreu de cap recurs), és escrit en vers de quatre síl·labes amb rima aparellada, tant per l’estructura com pel desenvolupament es pot considerar una veritable novel·la.

Amb un llenguatge ric i planer, teixeix una furiosa distriba contra les dones, causa de totes les desgràcies del protagonista, en Grau de València, molt d’acord amb la misogínia de la literatura medieval i la moral que imperava en aquella època.

Escriptura Privada

Nom menys conegut de La fi del Comte d’Urgell, obra anònima del segle XV.

Dietari de l’antich consell barceloní

Altre nom del Manual de Novells Ardits (dietari del racional de Barcelona).

Crònica de Jaume I

Veure> Llibre dels Feits (primera de les quatre grans cròniques catalanes).

Crònica de Bernat Desclot

Veure> Llibre del Rei en Pere (segona de les quatre grans cròniques catalanes).

Crestià, Lo

(País Valencià, segle XIV)

Obra monumental de Francesc Eiximenis, planejada en tretze llibres. En resten solament els llibres Primer, Segon, Terç i Dotzè.

En el Primer, escrit vers 1378-79, procurà d’enumerar les creences i les pràctiques de la religió cristiana i de comparar-les amb les dels pagans i els heretges. El 1383 n’escriví el Segon per aclarir l’ètica cristiana i, en el Terç (vers 1384-85), amplià l’anterior parlant dels diferents pecats.

A vegades la descripció és molt pintoresca i inclou constantment contes i faules per il·lustrar la seva moral.

Els llibres Quart-Onzè havien de completar l’ensenyament cristià; el Dotzè, dividit en dues parts, dóna una visió general del regiment de prínceps (Regiment de la cosa pública).

És una gran enciclopèdia de la vida medieval.

Col·lecció Blanquerna

(Barcelona, 1963 – segle XX)

Col·lecció de llibres d’espiritualitat i de literatura religiosa publicada per Edicions 62.

Fou iniciada sota la direcció de Josep M. Ballarín i, més endavant, de Josep M. Piñol.