Arxiu d'etiquetes: ensenyament

Raimundus Lullus Institut

(Friburg, Alemanya, 1957 – )

Centre d’investigació lul·liana. Erigit a la universitat de Friburg, sota la direcció de Friedrich Stegmüller. Es proposa d’estudiar l’obra de Ramon Llull i molt en concret s’ha dedicat a preparar una Manuale Lullianum, que comprèn una relació dels escrits autèntics de Llull, amb indicacions sobre llur origen, llur tradició manuscrita i llurs edicions, i a publicar -primer en col·laboració amb la Maioricensis Schola Lullistica i des del 1975 dins el “Corpus Christianorum” de Bèlgica-, les Raimundi Lulli Opera Latina, de les quals hi ha prevists quaranta volums.

Hom hi ha recollit igualment microfilms del manuscrits lul·lians i hi ha format repertoris de les obres dubtoses i espúries de Llull, així com dels lul·listes, els antilul·listes i els investigadors del lul·lisme.

Stegmüller el dirigí i l’animà fins el 1967. Des del 1968 el dirigí Helmut Roedlinger, ajudat fins el 1980 per Alois Madre i des del 1974 per Charles H. Lohr.

IMIPAE

Sigla de l’Institut Municipal d’Investigació en Psicologia Aplicada a l’Educació.

IMEB

Sigla de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

FAPAES

Sigla de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya.

FAPAC

Sigla de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya.

Cordelles (varis)

Guillem Cordelles  (Barcelona, segle XIII – Itàlia, 1290)  Frare franciscà. Fou famós per les seves virtuts, així com pels seus coneixements teològics i la seva eloqüència en la predicació.

Jaume de Cordelles  (Barcelona, segle XVI – 1574)  Eclesiàstic i protector de l’ensenyament. Ciutadà honrat de Barcelona. Fou canonge de Barcelona, cabiscol de Tarragona i elegit bisbe d’Elna. Llegà els seus béns per a la construcció del Col·legi de Cordelles, del qual redactà els estatuts el 1572.

Miquel de Cordelles  (Barcelona, segle XVI – 1596)  Jurista. Fou un dels qui treballà més a la compilació de les Constitucions de Catalunya. El 1593 creà el Col·legi de Cordelles, segons el testament del seu oncle Jaume Cordelles.

Consell Català d’Ensenyament

(Catalunya, 1976 – 1985)

Organisme. Creat per tal de promoure una política educativa catalana per part dels educadors i dels polítics.

Sorgí com a resposta al projecte d’escola pública de l’Escola d’Estiu del 1975.

Col·legi Episcopal de Barcelona

(Barcelona, 1766 – 1775)

Nom amb que fou conegut el seminari tridentí en traslladar-se (1766-75) de l’antic convent de Montalegre a l’edifici de l’antic convent i col·legi jesuïta de Betlem.

COB-DC

Sigla del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

CEPEPC

Sigla del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (organització pedagògica, 1978-88).