Arxiu d'etiquetes: artistes

Taüll, Grup

(Barcelona, 1954 – segle XX)

Grup d’artistes. Format per Marc Aleu, Modest Cuixart, Josep Guinovart, Jordi Mercadé, Jaume Muxart, Antoni Tàpies i Joan Josep Tharrats.

Malgrat que tingué una existència molt efímera, té l’interès d’haver aplegat alguns dels noms més destacats de la nova avantguarda catalana de postguerra.

Taller Tres

(Catalunya, 1968 – ? )

Grup artístic. Era integrat per Josep Maria Mañà (n 1949), Alexandre Ferrer (n 1948) i Francesc Casademont (n 1948).

Treballaren d’una manera col·lectiva, lluitant per fugir dels mitjans de comunicació merament comercials.

Un dels seus treballs més característics fou l’acció dins les escoles.

Societat Filomàtica de Barcelona

(Barcelona, 15 novembre 1839 – 1860)

Societat literària, científica i artística. Fundada per un grup d’intel·lectuals que es reunia a casa de l’escultor Antoni Rovira i Trias. La societat, aprovada per les autoritats el 1840, es dividia en quatre seccions: literatura, ciències naturals, matemàtiques i belles arts.

Aviat comptà amb una seixantena de socis residents i més de setanta corresponents; el rector de la universitat de Barcelona li cedí un local per a les seves sessions.

El 1860 es fusionà amb l’Ateneu Català.

Segura i Burgués, Santiago

(Sabadell, Vallès Occidental, 29 setembre 1879 – València, 7 octubre 1918)

Marxant i promotor artístic. Fundà les Galeries Laietanes i d’altres sales d’art i antiguitats a Barcelona.

Promotor de diverses revistes, com “La Cantonada”, “Revista Nova” i “Vell i Nou”.

Fou un dels principals impulsors del noucentisme.

Schumann, Paulina

Nom de casada que adopta l’artista de circ Paulina Andreu i Busto (filla de Charlie Rivel).

Saló d’Octubre

(Barcelona, 1948 – 1957)

Exposició anual de belles arts. Organitzat per un grup d’artistes independents sota la iniciativa de Víctor M. d’Imbert.

Se celebrà normalment a les Galeries Laietanes, i al llarg de les seves deu edicions hi concorregueren més de cent trenta artistes, entre els quals es desvetllà la important generació d’avantguarda catalana de la postguerra, que trobà en el Saló la millor oportunitat per a donar-se a conèixer.

Saló de Maig

(Barcelona, 1956 – 1970)

Exposició anual de belles arts. Regida per la junta de govern de l’Associació d’Artistes Actuals (1953-65) fins a la desaparició d’aquesta associació, fou després regida per un patronat. En foren presidents Emili Bosch i Roger (1957), Ramon Rogent (1958), Antoni Cumella (1959) i Santi Surós (1960-70).

Se celebrà normalment al recinte de l’antic Hospital de la Santa Creu. Hi hagué dotze edicions (1957-70), que pretenien, dins la tradició dels grans salons d’art, mostrar periòdicament l’obra dels artistes del moment, en absència a Barcelona aleshores de cap mostra d’aquest tipus.

El Saló, presidit per un ampli eclecticisme on l’art nou dominava, tot i que en principi fou competitiu, aviat no concedí premis ni tingué altre jurat d’admissió que els propis societaris.

Al llarg de la seva existència hi participaren uns nou-cents artistes, majoritàriament catalans, però també nombrosos estrangers.

Al marge del Saló de Maig se celebraren uns efímers Saló de Novembre (presidit per Ricard Fradera, 1959) i Saló de la Mercè (presidit per J.R. Masoliver, 1962).

Saldaña i Beüt, Carles

Nom real de l’artista de varietats, conegut com Alady.

Sadurní, Antoni

(Barcelona, segle XV)

Brodador. Fill de Miquel Sadurní.

És autor (1458) del disseny del famós pal·li de Sant Jordi, que personalment brodà per a la capella d’aquest sant al Palau de la Generalitat de Barcelona, obra que fou valorada en 1.500 florins d’Aragó. El 1458 fou nomenat brodador de la Generalitat de Catalunya.

Entre les seves nombroses obres, cal esmentar un frontal per a l’altar major de la parròquia del Pi de Barcelona (1457), una capa blanca de brocat per a la seu d’aquesta ciutat (1462), diverses casulles, dalmàtiques i pal·lis per a la capella reial, durant el regnat del conestable Pere de Portugal, que li encomanà nombroses obres per a l’església de l’Esperit Sant de Lisboa, i un pal·li que aquest rei regalà al monestir de Ripoll.

Ruiz Picasso, Pablo

Veure> Picasso, Pablo Ruiz.