Arxiu d'etiquetes: negocis

GATCPAC

Sigla del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània.

Fibres Artificials, Societat Anònima de

Empresa tèxtil més coneguda per SAFA.

Ferrocarrils Econòmics SA

(Catalunya, 1924 – 1964)

Companyia. Creada per a construir i explotar la línia de Tortosa a la Cava, que fou inaugurada durant els anys 1926 i 1927.

El 1964 renuncià a l’explotació d’aquesta línia, que passà a dependre dels Ferrocarrils de Via Estreta i que fou clausurada el 1968.

Ferrocarrils Econòmics de Villena a Alcoi i Iecla, Companyia dels

(Barcelona, 1884 – 1965)

Societat. Fundada per tal de construir i explotar la línia de Jumella a Iecla inaugurada entre 1884 i el 1911.

Aquesta línia passà a dependre, a partir del 1965, dels Ferrocarrils de Via Estreta, que les clausurà el 1969.

Ferrocarril de Mollerussa a Balaguer

(Catalunya, 1905 – 1951)

Companyia. Constituïda per a explotar la línia de Mollerussa a Balaguer i la branca de l’Empalme a Menàrguens, seu d’una fàbrica sucrera.

Aquesta línia fou inaugurada el 1905, i fou clausurada el 1951.

EMT

Sigla de l’Entitat Metropolitana del Transport.

EMSHTR

Sigla de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament dels Residus.

Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic

(Barcelona, 1951 – )

(CEAM)  Associació privada. Comprèn la majoria de les empreses metal·lúrgiques de Catalunya.

El seu objecte és l’estudi de problemes de tipus econòmic, tècnic i d’organització de la indústria metal·lúrgica.

Ha publicat diversos estudis, i edita la revista “CEAM”, que tracta temes d’economia industrial.

Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació

(Catalunya, segle XX – )

(CMAC)  Organisme. Dependent de la conselleria de treball de la Generalitat de Catalunya.

Entre altres finalitats té com a principal la d’intentar l’acord directe entre empresaris i treballadors en llurs controvèrsies, abans d’interposar demanda judicial davant els jutjats del social o magistratures de treball.

Caixa d’Estalvis Laietana

(Mataró, Maresme, 8 febrer 1863 – desembre 2012)

Entitat financera fundada i domiciliada a Mataró.

L’any 2012 es donà de baixa com a caixa d’estalvis.