Arxiu d'etiquetes: enginyers/es

Pla i Rave, Eugeni

(Barcelona, segle XIX – 1874)

Enginyer. Destacà pels seus treballs forestals, als quals dedicà diversos escrits.

Ortega i Agulla, Guillem

(Barcelona, 1875 – 1922)

Enginyer militar. Tingué càrrecs diversos als serveis de comunicació telegràfica.

Publicà alguns llibres sobre aquesta especialitat i d’altres sobre locomoció automòbil.

Novellas i de Vidal, Alexandre

(Barcelona, 1830 – vers 1886)

Enginyer. Fou catedràtic de medicina aplicada a l’institut de segon ensenyament de Barcelona.

Escriví un Programa de mecánica industrial.

Moragas i Barret, Gonçal

(Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, vers 1850 – 1900)

Enginyer. És autor de diversos llibres professionals, un dels quals serví de text a les universitats alemanyes.

Lozano, Rafael

(Catalunya ?, segle XIX – Illes Balears, segle XIX)

Enginyer. Anà a Mallorca per ocupar-se de les salines de Santanyí.

Publicà un Mapa geológico de la isla de Mallorca (1883), a escala 1/150.000, i Anotaciones físicas y geológicas de la isla de Mallorca (1884), on descriví els minerals aprofitables existents a l’illa.

Junoy i Cornet, Manuel

(Barcelona, 1903 – 1965)

Enginyer industrial. Fill de Ferran Junoy i Vernet. Fou director general i conseller de La Maquinista Terrestre i Marítima (1939).

Font i Traver, Francesc

(Catalunya, segle XIX)

Enginyer. Era membre de l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts.

Escriví remarcables memòries científiques.

Ferrer i de Lloret, Xavier de

(la Bisbal d’Empordà, Baix Empordà, 1853 – Lleida, 17 maig 1909)

Enginyer. Realitzà bons treballs de repoblació forestal, especialment a la fixació de les dunes a la conca del Baix Ter i del golf de Roses, que amenaçaven les ruïnes d’Empúries, i fou autor d’escrits que s’hi referien.

Ferrer i Burgués, Simó

(Barcelona, 8 abril 1751 – 11 febrer 1823)

Arquitecte i enginyer. Fou membre de l’Academia de San Fernando de Madrid. Dirigí el Colegio de Guardiamarinas de Cartagena (1789).

Més tard s’establí a Barcelona, on fou director de les obres del port.

Ferrer (varis)

Antic Ferrer  (Catalunya, segle XV)  Cavaller. Prengué les armes contra Joan II el 1462. Fou un dels qui juraren la sobirania del rei de Castella, que aquest no havia d’acceptar. Pel febrer de 1463 fou nomenat membre de la Junta de recuperació de presoners.

Antoni Ferrer  (Olot, Garrotxa, 1728 – 1823)  Religiós. És autor d’algunes obres piadoses. Ensenyà filosofia i teologia a Tortosa.

Bonifaci Ferrer  (Catalunya ?, segle XIV)  Jurista. Serví Pere III el Cerimoniós. Realitzà alguns serveis diplomàtics. El 1344-45 fou ambaixador del rei a la cort papal de Roma.

Esteve Ferrer  (Catalunya, segle XVI)  Eclesiàstic. Publicà una Vida de Santa Eulàlia de Barcelona (1549).

Esteve Ferrer  (Castelló d’Empúries, Alt Empordà, 1664 – Vic ?, Osona, 1744)  Eclesiàstic. Escriví un llibre de meditacions. Fou canonge de la seu de Vic, on féu construir la capella dels Dolors.

Francesc de la Concepció Ferrer  (Barcelona, 1773 – 1821)  Religiós escolapi. Assolí bon prestigi en l’ensenyament de matemàtiques. El seu zel per assistir als malalts de l’epidèmia de febre groga li produí el contagi i la mort.

Guerau Ferrer  (Catalunya, segle XVI)  Argenter. Féu el seu joiell de passantia el 1508. El 1513 acabà una custòdia per a la seu de Lleida. És autor de la creu dita de Torroella (1515), de la seu de Barcelona.

Joan Bartomeu Ferrer  (Catalunya, segle XIV – segle XV)  Patró de galera. Com a tal participà en l’expedició de Pere de Torrelles a Sardenya (1409). El 1412 defensà heroicament la vila de l’Alguer, amb els seus habitants i els ballesters de la seva galera, d’un important atac dut a terme pel vescomte de Narbona.

Joan Francesc Ferrer  (Barcelona, segle XVII)  Mercader. És autor d’un Catàleg dels Consellers de Barcelona, des de 1249 a 1668.

Lluís Ferrer  (Catalunya, segle XIX)  Escriptor. Fou redactor del diari “El Constitucional”. Escriví diversos llibres sobre fets d’actualitat.

Plàcid Ferrer  (Barcelona, segle XVII – Montserrat, Bages, 1645)  Músic. El 1642 prengué l’hàbit al monestir de Montserrat, on hi morí.

Vicenç Ferrer  (Barcelona, segle XVI – 1632)  Monjo benedictí. Ingressà al monestir de Montserrat el 1589. Fou abat de Sant Pere de Galligants i de Sant Miquel de Cuixà.