Arxiu d'etiquetes: entitats

Esbart Verdaguer

(Barcelona, 1945 – ? )

Agrupació folklòrica. Fundada per Manuel Cubeles i Solé i dedicada a la divulgació i actualització de la dansa popular catalana.

Ha actuat per tots els Països Catalans i ha viatjat sovint per l’estranger.

Equip A

(Igualada, Anoia, 1967 – ? )

Grup artístic. Format pels barcelonins Josep Lluís Jubany (1948), Ramon Herreros (1948), Jordi Morera (1945) i Alexandre Tornabell (1945).

Oberta a tots els corrents i amb un clar desig de sostreure’s a la subjectivitat, s’interessaren per totes les formes i mitjans de comunicació visual tendents a una presa de consciència.

DDE

Sigla de la Delegació Diocesana d’Escoltisme.

CMAC

Sigla de l’entitat Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

Club Ramon Muntaner

(Barcelona, desembre 1978 – 1983)

Entitat creada per tal de promoure la consciència nacional dels Països Catalans.

Entre els seus promotors cal destacar Josep Benet, Max Cahner, Miquel Sellarès i Miquel Tarradell.

Club Muntanyenc Barcelonès

(Barcelona, 1931 – )

(CMB)  Entitat creada en fusionar-se el Club Muntanyenc i el Centre Excursionista Barcelonès.

S’ha dedicat sobretot a l’espeleologia (Grup d’Exploracions Subterrànies) i a l’escalada (Grup d’Alta Muntanya).

CEPEPC

Sigla del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (organització pedagògica, 1978-88).

Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic

(Barcelona, 1951 – )

(CEAM)  Associació privada. Comprèn la majoria de les empreses metal·lúrgiques de Catalunya.

El seu objecte és l’estudi de problemes de tipus econòmic, tècnic i d’organització de la indústria metal·lúrgica.

Ha publicat diversos estudis, i edita la revista “CEAM”, que tracta temes d’economia industrial.

CEHS

(Girona, Gironès)

Sigla del Cercle d’Estudis Històrics i Socials de Girona.

CCCB

Sigla del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.