Bibliografia

    La informació que trobareu a les Dades de Catalunya ha estat extreta de moltes i diverses obres, de la qual aquest portal només vol ser un altaveu i un mitjà per posar aquesta gran quantitat de informació a l’abast de tothom. Aquestes són, entre d’altres, les principals fonts de les quals ha begut aquest projecte:

 • AHC – Atles d’Història de Catalunya – Editat per: Edicions 62, l’any 1995 – ISBN: 84-257-4061-9 – Dipòsit Legal: B-41.046-1995
 • ATP – Atles Topogràfic de Catalunya 1:50.000 (3 volums) – Editat per: Enciclopèdia Catalana SA, l’any 1995 – ISBN: 84-393-3312-9 – Dipòsit Legal: B-20.489-1995
 • COC – Costumari Català. El curs de l’any. Per Joan Amades (5 volums) – Editat per: Salvat Editores SA, l’any 2001 – ISBN: 84-345-3673-0 – Dipòsit Legal: NA-1995-2001
 • CPP – Catalunya poble a poble (14 volums) – Editat per: Edicions 62, l’any 2006 – ISBN: 84-297-5788-0 – Dipòsit Legal: B-49.056-2005
 • DBA – Diccionari Biogràfic Albertí (4 volums) – Editat per: Albertí, Editor, dels anys 1966 al 1970 – Núm. Registre: 5031-65 – Dipòsit Legal: B-2931-1966
 • DHC – Diccionari d’Història de Catalunya – Editat per: Edicions 62, l’any 1992 – ISBN: 84-297-3521-6 – Dipòsit Legal: B-42.195-1998
 • EUC – Enciclopèdia Universal Catalana (20 volums) – Editat per: Editorial Planeta DeAgostini, l’any 1997 – ISBN: 84-395-6086-9 – Dipòsit Legal: NA-1827-1997
 • FBC – 505 Fets Bàsics de Catalunya, per Josep M. Cadena – Editat per Edicions La Campana, l’any 1989 – ISBN: 84-86491-25-8 – Dipòsit Legal: B-38.242-1989
 • GCC – Gran Geografia Comarcal de Catalunya (15 volums) – Editat per: Enciclopèdia Catalana SA, l’any 1991 – ISBN: 84-7739-221-8 – Dipòsit Legal: B-37.519-1994
 • GEC – Gran Enciclopèdia Catalana (15 volums + 5 suplements) – Editat per: Enciclopèdia Catalana SA, dels anys 1970 al 2001 – ISBN: 84-300-5511-8 – Dipòsit Legal: B-42.775-1968
 • GPC – Geografia General dels Països Catalans (6 volums) – Editat per: Enciclopèdia Catalana SA, l’any 1992 – ISBN: 84-7739-419-9 – Dipòsit Legal: B-22.265-1992
 • HGC – Història Gràfica de la Catalunya Contemporània, per Edmon Vallès (6 volums) – Editat per: Edicions 62, l’any 1983 – ISBN: 84-297-1025-6 – Dipòsit Legal: B-29.347-78
 • HIC – Història de Catalunya, Dirigida per Pierre Vilar (10 volums) – Editat per: Edicions 62, l’any 1994 – ISBN: 84-297-2601-2 – Dipòsit Legal: B-86-1994
 • HPC – Història Política, Societat i Cultura dels Països Catalans (13 volums) – Editat per: Enciclopèdia Catalana SA, l’any 2000 – ISBN: 84-412-2483-8 – Dipòsit Legal: B-30.568-1995
 • SC – Salvat Català (18 volums) – Editat per: Salvat Editores SA, l’any 1999 – ISBN: 84-345-9887-6 – Dipòsit Legal: B-31.692-1999
 • TPP – Tarragona poble a poble – Editat per: Diari de Tarragona, l’any 2000 – Dipòsit Legal: T-87-2000
 • VQP – Viquipèdia – Extensa, interessant i imprescindible font d’informació a través d’Internet.