Arxiu de la categoria: Empreses

Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic

(Barcelona, 1951 – )

(CEAM)  Associació privada. Comprèn la majoria de les empreses metal·lúrgiques de Catalunya.

El seu objecte és l’estudi de problemes de tipus econòmic, tècnic i d’organització de la indústria metal·lúrgica.

Ha publicat diversos estudis, i edita la revista “CEAM”, que tracta temes d’economia industrial.

Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació

(Catalunya, segle XX – )

(CMAC)  Organisme. Dependent de la conselleria de treball de la Generalitat de Catalunya.

Entre altres finalitats té com a principal la d’intentar l’acord directe entre empresaris i treballadors en llurs controvèrsies, abans d’interposar demanda judicial davant els jutjats del social o magistratures de treball.

Caixa d’Estalvis Laietana

(Mataró, Maresme, 8 febrer 1863 – desembre 2012)

Entitat financera fundada i domiciliada a Mataró.

L’any 2012 es donà de baixa com a caixa d’estalvis.

Caixa d’Estalvis de Terrassa

(Terrassa, Vallès Occidental, 1877 – 1 juliol 2010)

Entitat financera fundada i domiciliada a Terrassa.

Amb la fusió amb d’altres tres caixes d’estalvi, l’any 2010 es creà Unnim.

Caixa d’Estalvis de Manresa

(Manresa, Bages, 1865 – 2009)

Entitat financera creada i domiciliada a Manresa.

El 2009 es va fusionar amb Caixa de Catalunya i Caixa Tarragona, amb el nom de CatalunyaCaixa.

Caixa d’Estalvis de Manlleu

(Manlleu, Osona, 19 juliol 1896 – 1 juliol 2010)

Entitat financera fundada per empresaris de la ciutat on és domiciliada.

L’any 2010 es fusionà amb la Caixa de Sabadell, Caixa Terrassa i Caixa Girona per crear el grup Unnim.

Caixa, La

Nom popular de la Caixa d’Estalvis i de Pensions de Barcelona.

Betevé

Denominació que adopta a partir del 2017 l’emissora de televisió local Barcelona Televisió.

BCD

Sigles de Barcelona Centre de Disseny.

Bankunion

Veure> Unión Industrial Bancaria (entitat bancària, 1963-82).