Arxiu d'etiquetes: sigles

JAEC

Sigla de la Junta Assessora per als Estudis de Català.

INCAVI

Sigla de l’Institut Català de la Vinya i del Vi.

INCANOP

Sigla de l’Institut Català de Noves Professions.

IMIPAE

Sigla de l’Institut Municipal d’Investigació en Psicologia Aplicada a l’Educació.

IMEB

Sigla de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

IERMB

Sigla de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

ICM

Sigla de l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació.

ICESB

Sigla de l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona.

GATCPAC

Sigla del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània.

GAP

Sigla dels Grups de l’Alt Pirineu (col·lectiu de protecció dels Pirineus).