Lucha Social

(Lleida, setembre 1919 – octubre 1922)

Setmanari sindical. De la tendència procomunista de la Confederació Regional del Treball de Catalunya.

Redactat per Pere Bonet i Joaquim Maurín i amb col·laboracions de Víctor Colomer, Andreu Nin, David Rey, etc.

Defensà el corrent favorable a la Revolució russa i a la III Internacional, i fou el primer òrgan d’expressió partidari del comunisme soviètic que es publicà a Catalunya.

Amb el mateix títol sortí, el febrer de 1934, com a publicació mensual del Bloc Obrer i Camperol i, posteriorment, del Partit Obrer d’Unificació Marxista.