Arxiu d'etiquetes: sacerdots

Aranyó i Oñate, Narcís d’

(Sant Mateu del Maestrat, Baix Maestrat, segle XVII – País Valencià, segle XVII)

Sacerdot. Exercí el seu ministeri a Vilalba dels Arcs (Terra Alta), i a València.

Vers el 1646 emprengué la traducció en vers castellà de totes les obres d’Ausiàs Marc, que féu precedir d’una nota biogràfica del poeta i comentà amb glosses marginals: Las obras del profundo y elegante poeta Ausias March nuevamente corregidas, y sin abreviatura alguna, desenterradas de su lengua lemosina, en octavas rimas castellanas; ha romàs inèdita.

Anglada, Josep

(Catalunya, segle XIX)

Compositor i eclesiàstic. És autor de diverses obres de música sacra.

Albors i Gisbert, Vicent

(Alcoi, Alcoià, 23 octubre 1719 – 2 gener 1785)

Industrial. S’ordenà sacerdot i estudià filosofia i teologia a la universitat de València. El 1755 adreçà, amb el seu germà Pasqual, un memorial a la intendència sol·licitant autorització per a convertir en molí paperer un batan propietat de Pasqual. El molí, situat a la riera del Molinar d’Alcoi, comptava amb 24 piles.

El 1756 llançà al mercat les primeres raimes d’un paper que diferia, per la seva factura i color blanc, del paper utilitzat per la intendència. El 1757, aquest fou introduït a l’oficina de l’estat.

El 1764 escriví a Gregori Maians per comunicar-li que estava muntant una màquina de cilindres o pila holandesa. La seva fàbrica fou la primera que utilitzà aquesta màquina, que aviat fou introduïda a les altres fàbriques alcoianes.

Creà també un reglament que regulava el treball dels obrers paperers.

Albertí (varis)

Arnau Albertí  (Muro, Mallorca, 1480 – Patti, Sicília, Itàlia, segle XVI)  Teòleg. Fou nomenat inquisidor de Mallorca (1517), d’on era canonge, i després de València (1527), interessat per l’obra de Llull, escriví Repetitio nova sive commentaria rebricae de haeretecis (1534), on es posava de manifest la seva ortodòxia.

Guillem Albertí  (Rosselló, segle XIV – ?, segle XIV)  Cavaller. Es destacà a l’oposició a la regència de Felip de Mallorca, durant la minoritat del nebot d’aquest, Jaume III. Fou un dels capdavanters del partit que pretenia transferir la regència al comte Gastó de Foix. Figurà entre els nobles que s’empararen del petit rei. Quan les forces trameses per Jaume II el Just amb la missió de restablir la situació arribaren a Perpinyà, fugí al Principat, on fou decretada la seva persecució.

Jaume Albertí  (Balears, segle XIV – Palma de Mallorca ?, segle XV)  Síndic de Palma. En 1411, amb Berenguer de Tagamanent i el jurista Arnau de Mur, formà la representació mallorquina que acudí al Parlament català de Tortosa per aconseguir, pels bons oficis d’aquest, la presència dels delegats de Mallorca a l’elecció del nou rei. Fracassats aquests propòsits, secundà els seus companys en la digníssima actitud que adoptaren.

Pere Joan Albertí  (Illes Balears, segle XVI)  Alt funcionari reial. Com a representant del lloctinent de Mallorca a l’època de les Germanies, concertà la pau, juntament amb Antoni Verí, entre els refugiats a Alcúdia i els agermanats (1521). El 1522 fou nomenat lloctinent de Mallorca.

Rafael Albertí  (Inca, Mallorca, 1550 – Palma de Mallorca, 1627)  Canonge de Palma de Mallorca. Ajudà especialment a l’establiment dels jesuïtes, als quals cedí la seva casa d’Inca com a centre missional. El bisbe reformador Vic i Manrique li confià la tasca de corregir i redactar un nou manual de ritus i sagraments per a la diòcesi de Mallorca (1601).

Virca, Salomó ben

(Catalunya, segle XV)

Rabí i metge. És autor d’una història del poble jueu des de la destrucció del temple fins al seu temps.

L’obra aparegué a Amsterdam, en traducció llatina, l’any 1451.

Vilaseca i Rius, Isidre

(Manresa, Bages, 20 febrer 1835 – 23 octubre 1900)

Sacerdot, pedagog i publicista. És autor d’algunes obres docents de geografia i història, així com d’una Biografia d’En Jacint Comas i Galí (1893).

Vilalta, Rafael

(Catalunya, segle XVII)

Eclesiàstic. Beneficiat de Santa Maria del Mar de Barcelona.

El 1650 publicà un Tractat de les cerimònies de la missa resada i solemne, reeditat el 1679.

Verdaguer, Pere

(Catalunya, segle XVIII)

Eclesiàstic. El 1750 era rector de Sallent. Fou persona coneguda per la seva cultura i primer mestre del futur bisbe Fèlix Amat.

Vallet, Josep

(Sarral, Conca de Barberà, 1833 – Barcelona, 1909)

Eclesiàstic. Era canonge del capítol barceloní.

És autor d’obres diverses, com les titulades Àlbum de los papas i Bellezas del canto gregoriano.

Sullà, Jaume

(Pallars Jussà, segle XVII – Catalunya, segle XVII)

Escriptor i eclesiàstic. Era originari de la conca de Tremp. Fou canonge de la seu d’Urgell.

Escriví un diccionari i unes regles de gramàtica.