Arxiu d'etiquetes: biblioteques

Sistema Bibliotecari de Catalunya

(Catalunya, vers 1980 – )

Conjunt organitzat de serveis bibliotecaris existents a Catalunya.

Constituït per la Biblioteca de Catalunya, el Sistema de Lectura Pública, les biblioteques de centres docents -biblioteques universitàries i biblioteques de centres d’ensenyament no universitari- i les biblioteques especialitzades.

Enllaç web: Informació i funcionament

Institut d’Estudis Ilerdencs

(Lleida, 25 març 1942 – )

(IEI)  Institució creada per la diputació provincial i adscrita al CSIC. Promou la cultura i la investigació sobre temes lleidatans.

Gestiona un museu d’arqueologia i un arxiu bibliogràfic de caire local.

El 1967 fou creada la càtedra de cultura catalana Samuel Gili i Gaya. Des del 1943 edita la revista “Ilerda”.

Enllaç web: Institut d’Estudis Ilerdencs

Institut d’Estudis Catalans – Arxiu

(Catalunya, 1975 – )

Arxiu de l’entitat. Integrat per diferents fonts documentals personals i institucionals, el més voluminós dels quals és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

A més de la documentació pròpia, disposa de documentació externa, de gran importància i poc coneguda. Es tracta d’arxius privats donats a l’Institut pels seus titulars o pels seus descendents, entre els quals destaquen els següents: Arxiu Esteve Terradas i Illa, Arxiu Lluís Nicolau i d’Olwer, Arxiu Ferran Soldevila i Zubiburu, Arxiu Josep Batista i Roca, Arxiu Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, Arxiu Josep de Calassanç Serra i Ràfols i Arxiu Mercè Rodoreda i Gurgui.

Enllaç web: Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans 

Institut de Sociolingüística Catalana

(Catalunya, 1980 – )

(ISC)  Institució adscrita a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat.

Dedicat a la recerca sociolingüística, a assessorar el Departament de Cultura, a mantenir una biblioteca especialitzada i a coordinar-se amb altres institucions semblants.

Disposa, des del 1982, d’una comissió assessora d’experts.

Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona

(Barcelona, 1909 – 1939)

Institució de caràcter privat. Fundada per Francesca Bonnemaison de Verdaguer.

Perseguia, per damunt de tot, la formació de la dona per a l’educació dels seus fills i la integració parcial en el procés productiu.

Institució ideològicament conservadora, oferia a les alumnes unes classes de cultura general i d’activitats domèstiques.

L’Institut atorgava borses de treball; es calcula que entre el 1920 i el 1933 oferí una mitjana de 1.500 borses anuals.

Després de la guerra civil el local passà a la Diputació.

Institut Català de Bibliografia

(Catalunya, 1983 – 1993)

Organisme de la Generalitat. Dins el servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic que depèn de la direcció general del Patrimoni Escrit i Documental del Departament de Cultura.

Les seves funcions eren bàsicament normatives (traducció de les ISBD, thesaurus, etc). Era un centre catalogador de la producció bibliogràfica de Catalunya i preparà la Bibliografia Nacional de Monografies i de Publicacions Periòdiques, obra que el 1994 fou traspassada a la Biblioteca de Catalunya.

Institut Amatller d’Art Hispànic

(Barcelona, 1941 – )

Institució particular. Fundada per Teresa Amatller, radicada a la casa Amatller, de Puig i Cadafalch.

Dedicada a la recopilació de material fotogràfic i bibliogràfic sobre art hispànic, així com també, una col·lecció de vidres -els més antics d’època romana- i un altre de pintures romàniques i gòtiques.

Fou dirigit, des del començament, per Josep Gudiol i Ricart i per Santiago Alcolea i Blanch des de 1984.

Enllaç: Institut Amatller

CATMARC

(Catalunya, 1981/82 – )

Adaptació autoritzada de l’UKMARC, format bibliogràfic britànic, desenvolupada per l’Institut Català de bibliografia, que l’empra en la redacció de la Bibliografia Nacional de Catalunya i en la catalogació automatitzada de gran part de les biblioteques catalanes.

Biblioteques Populars

(Catalunya, 1915 – )

Xarxa de biblioteques. Creades per iniciativa de la Mancomunitat de Catalunya, sota la direcció de Jordi Rubió i Balaguer, i que daten, les més antigues, de l’any 1918 (Valls).

En dissoldre’s la Mancomunitat (1925), la seva tasca fou continuada per la Diputació Provincial de Barcelona fins que, el 1931, la Generalitat de Catalunya elaborà un pla per a la creació de biblioteques a totes les poblacions de Catalunya de més de 6.000 habitants (amb biblioteques filials i lots circulants), i als barris de Barcelona, una a cada districte, que no es pogué complir per culpa de la guerra (el 1932 n’hi havia només 26).

El 1940, el servei tornà a dependre de la Diputació Provincial. El Servicio Nacional de Lectura, en conveni amb les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, mantenia unes 90 biblioteques, traspassades a la Generalitat l’any 1979.

Des del 1982 la central de Biblioteques Populars, que depenia de la Biblioteca de Catalunya, constitueix un servei autònom. D’altra banda, hi ha diverses caixes d’estalvis que han creat biblioteques populars.

Biblioteca Pública de Tarragona

(Tarragona, 1836 – )

Centre bibliogràfic de titularitat estatal gestionat per la Generalitat de Catalunya. Fou creada arran de les desamortitzacions eclesiàstiques, amb la finalitat de conservar els fons bibliogràfics de Poblet, Santes Creus i altres monestirs propers.

El seu fons és format per gairebé 200.000 llibres, 30.000 microformes, 10.000 audiovisuals, 2.700 publicacions periòdiques i 425 CD-ROM.

Del fons patrimonial destaquen 300 manuscrits dels segles X al XVIII, 230 incunables, 35.000 obres dels segles XVI al XIX i la biblioteca del virrei Pere Antoni d’Aragó.

Enllaç web: Biblioteca Pública de Tarragona