Arxiu d'etiquetes: entitats

FAPAES

Sigla de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya.

FAPAC

Sigla de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya.

FAGC

Sigla del Front d’Alliberament Gai de Catalunya.

Esbart Verdaguer

(Barcelona, 1945 – ? )

Agrupació folklòrica. Fundada per Manuel Cubeles i Solé i dedicada a la divulgació i actualització de la dansa popular catalana.

Ha actuat per tots els Països Catalans i ha viatjat sovint per l’estranger.

Equip A

(Igualada, Anoia, 1967 – ? )

Grup artístic. Format pels barcelonins Josep Lluís Jubany (1948), Ramon Herreros (1948), Jordi Morera (1945) i Alexandre Tornabell (1945).

Oberta a tots els corrents i amb un clar desig de sostreure’s a la subjectivitat, s’interessaren per totes les formes i mitjans de comunicació visual tendents a una presa de consciència.

DDE

Sigla de la Delegació Diocesana d’Escoltisme.

CMAC

Sigla de l’entitat Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

Club Ramon Muntaner

(Barcelona, desembre 1978 – 1983)

Entitat creada per tal de promoure la consciència nacional dels Països Catalans.

Entre els seus promotors cal destacar Josep Benet, Max Cahner, Miquel Sellarès i Miquel Tarradell.

Club Muntanyenc Barcelonès

(Barcelona, 1931 – )

(CMB)  Entitat creada en fusionar-se el Club Muntanyenc i el Centre Excursionista Barcelonès.

S’ha dedicat sobretot a l’espeleologia (Grup d’Exploracions Subterrànies) i a l’escalada (Grup d’Alta Muntanya).

CEPEPC

Sigla del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (organització pedagògica, 1978-88).