Arxiu d'etiquetes: naturalistes

Martorell i Peña, Manuel

(Barcelona, 1827 – 23 març 1890)

Naturalista. Dirigí fins a la seva mort el museu fundat pel seu germà Francesc.

És autor de diversos escrits sobre la seva especialitat. Pertanyia a diverses corporacions doctes.

Hernández i Ponsetí, Maurici

(Maó, Menorca, 1859 – 1932)

Farmacèutic, meteoròleg i naturalista. Es llicencià en farmàcia a la Universitat de Barcelona, on féu importants observacions meteorològiques de Catalunya.

Fou un notable ornitòleg: publicà Catálogo de aves observadas en Menorca i aplegà una col·lecció d’ocells de Menorca, actualment a l’Ateneu de Maó.

Goé, Josep

(Banyoles, Pla de l’Estany, segle XIX – 1899)

Metge i naturalista. Treballà intensament en investigacions referents a la flora i la fauna del Gironès i de la Garrotxa.

Garcias i Font, Llorenç

(Artà, Mallorca, 16 octubre 1885 – 1975)

Farmacèutic i naturalista. Membre fundador de la Institució Catalana d’Història Natural i un dels fundadors i conservador del Museu d’Artà. Estudià la flora i els insectes de Mallorca.

Publicà, entre d’altres obres, Contribució a la flora balear (1905-49), Insectes de Mallorca (Artà i Capdepera) (1907) i Els Limonium de la península d’Artà (Mallorca) (1974).

Dalechamps, Jacques

(Caen ?, França, 1513 – Lió, França, 1588)

Metge i naturalista. Corresponsal de Francesc Micó, recull a la seva Historia generalis plantarum (1586-87) un bon nombre de descripcions de plantes catalanes que Micó li havia tramès.

Buen y del Cos, Odón de

(Zuera, Aragó, 18 novembre 1863 – Ciutat de Mèxic, Mèxic, 3 maig 1945)

Naturalista i oceanògraf. Catedràtic d’història natural a la Universitat de Barcelona (1900), en fou separat a causa de les seves idees evolucionistes.

Fundà i dirigí (1907) el Laboratori de Biologia Marina de les Balears, a Mallorca. El 1939 s’exilià a Mèxic.

Bolòs

(Olot, Garrotxa, segle XVIII – )

Família de farmacèutics i naturalistes originària d’Olot.

El primer membre fou Antoni de Bolòs i Ferrussola (Olot, Garrotxa, 1714 – 1772)  Farmacèutic i naturalista. Féu exploracions botàniques en companyia del seu gendre Joan Minuart i de Josep Quer. Era avi de Francesc Xavier de Bolòs i Germà.

Benessat i Folch, Francesc de Paula

(Sabadell, Vallès Occidental, 1836 – Barcelona, 1910)

Farmacèutic i naturalista. Es distingí com un dels primers animadors de les societats excursionistes.

Publicà diversos treballs. Fou diputat provincial.

Asso y del Río, Ignacio Jordán de

(Saragossa, Aragó, 4 juny 1742 – 21 maig 1814)

Historiador, jurista i naturalista. Estudià al col·legi de Cordelles de Barcelona. Es graduà en arts a Cervera (1760).

Edità sota el pseudònim de Melchor de Azagra una col·lecció de cartes adreçades a l’arquebisbe de Tarragona Antoni Agustí (Cartas de algunos Literatos Españoles, 1773).

Andrés i Andrés, Marcel·lí

(Vilafranca del Maestrat, Alt Maestrat, 14 maig 1807 – Barcelona, 20 abril 1852)

Metge i naturalista. Féu treballs sobre flora i fauna a Dahomey i als països veïns.

Escriví Relación del viaje de Marcelino Andrés por las costas de Àfrica, Cuba e Isla de Santa Elena.