Arxiu d'etiquetes: naturalistes

Dalechamps, Jacques

(Caen ?, França, 1513 – Lió, França, 1588)

Metge i naturalista. Corresponsal de Francesc Micó, recull a la seva Historia generalis plantarum (1586-87) un bon nombre de descripcions de plantes catalanes que Micó li havia tramès.

Buen y del Cos, Odón de

(Zuera, Aragó, 18 novembre 1863 – Ciutat de Mèxic, Mèxic, 3 maig 1945)

Naturalista i oceanògraf. Catedràtic d’història natural a la Universitat de Barcelona (1900), en fou separat a causa de les seves idees evolucionistes.

Fundà i dirigí (1907) el Laboratori de Biologia Marina de les Balears, a Mallorca. El 1939 s’exilià a Mèxic.

Bolòs

(Olot, Garrotxa, segle XVIII – )

Família de farmacèutics i naturalistes originària d’Olot.

El primer membre fou Antoni de Bolòs i Ferrussola (Olot, Garrotxa, 1714 – 1772)  Farmacèutic i naturalista. Féu exploracions botàniques en companyia del seu gendre Joan Minuart i de Josep Quer. Era avi de Francesc Xavier de Bolòs i Germà.

Benessat i Folch, Francesc de Paula

(Sabadell, Vallès Occidental, 1836 – Barcelona, 1910)

Farmacèutic i naturalista. Es distingí com un dels primers animadors de les societats excursionistes.

Publicà diversos treballs. Fou diputat provincial.

Asso y del Río, Ignacio Jordán de

(Saragossa, Aragó, 4 juny 1742 – 21 maig 1814)

Historiador, jurista i naturalista. Estudià al col·legi de Cordelles de Barcelona. Es graduà en arts a Cervera (1760).

Edità sota el pseudònim de Melchor de Azagra una col·lecció de cartes adreçades a l’arquebisbe de Tarragona Antoni Agustí (Cartas de algunos Literatos Españoles, 1773).

Andrés i Andrés, Marcel·lí

(Vilafranca del Maestrat, Alt Maestrat, 14 maig 1807 – Barcelona, 20 abril 1852)

Metge i naturalista. Féu treballs sobre flora i fauna a Dahomey i als països veïns.

Escriví Relación del viaje de Marcelino Andrés por las costas de Àfrica, Cuba e Isla de Santa Elena.

Vilarrúbia i Garet, Conrad

(Torrellebreta, Osona, 1912 – Taradell, Osona, 16 novembre 1973)

Zoòleg. Germà d’Antoni, Joaquim i Lluís. Ha estat alcalde de Malla i de Taradell. Succeí el seu germà Antoni com a professor de l’Escola Superior d’Agricultura.

Són notables els seus estudis d’apicultura i sobre coleòpters, dels quals posseí una gran col·lecció. També ha treballat intensament en l’estudi dels rèptils.

Tenia instal·lat a la seva casa de Taradell un observatori meteorològic que depenia del Ministeri de l’Aire.

Vidal i Rosselló, Francesc

(Reus, Baix Camp, 20 agost 1830 – Terrassa, Vallès Occidental, 18 maig 1894)

Naturalista i metge. Fou ajudant de la càtedra de zoologia, botànica i mineralogia a la Universitat de Barcelona.

Era membre de l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts. Hi presentà diverses memòries, com les titulades Cronología de los terrenos, Leyes armónicas de los seres y de la creación, i Relación de la organización que existe entre los peces y los anfibios.

Tomàs, Llorenç

(Barcelona, 1868 – 30 gener 1916)

Naturalista i advocat. Es llicencià en dret i exercí d’advocat a Barcelona. Es dedicà a l’estudi de la història natural, geologia, mineralogia i paleontologia, matèries en el coneixement de les quals excel·lí.

Substituí N. Font i Sagué en la càtedra de geologia dels Estudis Universitaris Catalans. El 1911-12 presidí el consell directiu de la Institució Catalana d’Història Natural (membre des del 1906), i de la qual fou també vice-president i bibliotecari.

D’entre els seus estudis mineralògics i petrogràfics, cal esmentar Sobre la formació de l’anhidrita (1909), Nontronita, Les sals de potassi de Súria (1914), Els minerals de Catalunya (1919-20), i en els seus estudis malacològics, L’hélix vindobonensis a Capellades i Contribució a la fauna malacològica de Catalunya.

Teixidor i Cos, Joan

(Tortellà, Garrotxa, 22 gener 1836 – Barcelona, 16 maig 1885)

Naturalista. Era farmacèutic. Fou deixeble d’Antoni Cebrià Costa. Pertanyia a l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts.

Era membre dels Col·legis de Farmacèutics de València i Granada. Fundà la revista “El Restaurador Farmacéutico”. Col·laborà a la “Crónica Científica”.

És autor d’estudis remarcables com els titulats Flora farmacéutica de España y Portugal, Farmacopea general alopática, veterinaria y hemeopática, escrita en col·laboració amb el doctor Casassa, i Indicación de algunos terrenos volcánicos de la provincia de Gerona.