Arxiu d'etiquetes: vidriers

Saladrigas, Francesc d’A.

(Catalunya, segle XVII – Barcelona, segle XVIII)

Vidrier. És autor del rosetó de l’església de Sant Sever (1702).

El seu fill, dit igualment Francesc, fou també un vidrier artístic bastant destacat.

Puigblanch, Martí

(Catalunya, segle XVII – segle XVIII)

Vidrier. És autor d’algunes vidrieres per a la catedral de Vic (1700).

Muntasell i Barnus, Jaume

(Barcelona, 1915 – 4 agost 2008)

Gravador de cristall a la roda. Fill de Joan Muntasell i Garriga. Estudià a l’Escola Massana amb Jaume Busquets, on fou nomenat professor de la seva especialitat, el 1942.

Obtingué medalles a la VI Triennale de Milà (1936) i a l’Exposición de Artes Decorativas de Madrid (1949).

És autor d’una producció molt remarcable.

Julià (varis)

Andreu Julià  (Catalunya, segle XIV)  Arquitecte. Dirigí les obres de la seu de Tortosa des del 1366 i fou cridat a València el 1381 per dur a terme la construcció del Miquelet, treball que només inicià.

Francesc Julià  (Girona, segle XVII)  Teòleg. És autor de diverses obres religioses que assoliren bona difusió.

Isidre Julià, Isidre  (Catalunya, segle XVII)  Vidrier. Obra seva notable és la vidriera d’un portal de l’església de Santa Maria del Mar, amb la representació del Sant Sopar. És realitzada el 1667.

Joan Julià  (Catalunya, segle XVII)  Prior del convent de la Misericòrdia de Barcelona. És autor d’uns Comentaris de la butlla d’Innocenci X i d’altres escrits religiosos en català.

Josep Julià  (Catalunya, segle XIX – Barcelona, 1891)  Eclesiàstic. Fou catedràtic del seminari barceloní. Es destacà pels seus dots oratoris i la seva cultura, palesada en alguns debats sobre qüestions dogmàtiques.

Garreta, Jaume

(Catalunya, segle XVII)

Vidrier. Realitzà, el 1649, unes vidrieres per a la catedral de Vic.

Fontanet, Jaume

(Barcelona, segle XVI)

Mestre vidrier. Treballà a Barcelona, on féu tres vidrieres per a Sant Jaume (1553) i una altra per a Sant Francesc (1555). Tres vidrieres i el retaule major de Sant Miquel, de Molins de Rei, també és probablement obra d’ell (vers 1559).

Fou el pare de Jaume Fontanet (Ivorra, Segarra, segle XVI – Barcelona, vers 1550)  Mestre vidrier. Treballà a Barcelona, a Sant Jaume i Sant Francesc. El retaule major de Sant Miquel, de Molins de Rei, també són probablement obra seva.

Bulbena i Masferrer (germans)

Antoni Bulbena i Masferrer  (Barcelona, 1901 – Sóller, Mallorca, 29 agost 1922)  Pintor i dibuixant. Mori d’accident. Durant la seva breu carrera artística fou il·lustrador remarcable.

Cèsar A. Bulbena i Masferrer  (Barcelona, 1888 – 1974)  Pintor. Ha destacat com a decorador i escenògraf.

Romà Bulbena i Masferrer  (Barcelona. 1894 – 1969)  Pintor. Ha treballat com a esmaltador i com a vidrier artístic.

Bonet i Giménez, Xavier

(la Seu d’Urgell, Alt Urgell, 1897 – Barcelona, 1985)

Artista vidrier. És autor de moltes i notables vidrieres per a edificis religiosos, algunes d’elles per al temple barceloní de la Sagrada Família.

Arrufó, Eloi

(Catalunya, segle XVIII – Barcelona ?, segle XVIII)

Vidrier. Autor de nombroses peces artístiques.

La seva producció es troba documentada entre els anys 1718 i 1747. Treballà per al temple de Santa Maria del Mar de Barcelona.

Alsina i Gil, Joan

(Catalunya, segle XIX – Barcelona, 1893)

Industrial. Féu avançar notablement els procediments seguits a Catalunya per a la fabricació del cristall.