Arxiu d'etiquetes: gòtic

Valls, Domènec

(Tortosa, Baix Ebre, segle XIV)

Pintor gòtic. El 1366 pintà un retaule per a la confraria de pagesos de Tortosa. El 1373 era pintor del Consell d’aquesta vila i de la Casa Reial.

Aquell mateix any realitzà un retaule per a la parròquia d’Albocàsser. El 1387 restaurà i pintà la imatge de Santa Maria del Portal de l’Olivar.

Se li atribueix un retaule dedicat a Sant Pere Màrtir per al convent de Predicadors de Tortosa i un altre per al de Trinitaris.

Tournal, Jean de

(França ?, segle XIV – Gironès, segle XIV)

Escultor gòtic, actiu a Girona, on realitzà el sepulcre de Sant Narcís, a la col·legiata de Sant Feliu, l’any 1326.

La figura jacent del sant apareix a la tapa del sarcòfag, i als costats hi ha escenes de la seva vida.

Torrent d’Illa, Pere

(Vimbodí, Conca de Barberà, segle XV)

Escultor gòtic. Entre el 1485 i el 1496 féu, junt amb d’altres, el retaule de Sant Joan de les Abadesses.

A la parròquia de Tiana hi havia una imatge de sant Cebrià de la seva mà procedent d’un retaule. Vers el 1497 acabà el cor de l’església dels mercedaris de Palma de Mallorca.

El seu estil, tot i que palesa la influència del Renaixement, és relacionat amb el gòtic germànic.

Timor, Guillem

(Montblanc, Conca de Barberà, segle XIV)

Escultor gòtic de l’escola de Lleida.

El 1345, per encàrrec de Ramon Punyera, féu una imatge de Sant Andreu, de pedra, per a l’església de la Selva del Camp, on es conserva, bé que fou molt malmesa el 1936. Hom ha relacionat l’estil d’aquesta obra amb el del bell retaule dedicat a Sant Bernabé i Sant Bernat de l’església de Santa Maria de Montblanc.

En els documents és citat també com a pintor, bé que no se’n coneix cap obra pictòrica.

Terrers, Pere

(Barcelona, segle XV)

(o Terrés)  Pintor gòtic. Conjuntament amb Francesc Vergós féu el retaule de l’altar major de la capella de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona l’any 1444. Vers el 1446 treballava per a l’església barcelonina de la Santíssima Trinitat.

A la mort de Jaume Cirera (1450) es féu càrrec del retaule de Sant Pere de Pierola, que aquest deixà inacabat, conjuntament amb Guillem Talarn. També col·laborà amb J. Cabrera.

Teixidor, Bernat

(Vimbodí, Conca de Barberà, segle XIV – Catalunya, segle XIV)

Fuster gòtic.

L’any 1381 contractà la construcció d’uns dossers de fusta tallada, pintada i daurada per cobrir les tombes reials de Poblet, d’acord amb el projecte del mestre Eloi de l’any 1360. Deu anys després eren acabats.

Les destruccions del 1835 van malmetre tot el conjunt.

Talarn, Guillem

(Barcelona, vers 1427 – abans 1491)

Pintor gòtic. Apareix documentat des del 1434.

El 1436, conjuntament amb Bernat Mates, contractà amb els prohoms del castell de Vacarisses i els parroquians de Sant Feliu un retaule dedicat als sants Pere i Feliu. El 1442 féu un retaule per a la parròquia de Sant Cebrià de Folgars.

L’any 1449 col·laborà amb Thierry de Metz en la realització d’una vidriera de colors per a la Casa consistorial de Barcelona. També és autor del retaule de Sant Miquel de Terrassa, influït per l’estil de Bernat Martorell.

Seguer, Guillem

(Catalunya, segle XIV)

Escultor i arquitecte gòtic de l’Escola de Lleida. Mestre major de la seu lleidatana abans del 1360.

Vers el 1340 esculpí les imatges de la Verge amb el Nen i de Sant Joan Baptista per a Vinaixa, malmeses l’any 1936. El 1343 contractà una Verge i dos àngels per a la parròquia de Nalec.

Se li atribueix també una Santa Magdalena a l’església de l’Hospital de Montblanc.

Saulet, Bernat

(Catalunya, segle XIV)

Escultor gòtic. L’any 1341 contractà, per a l’església de Sant Pau de Sant Joan de les Abadesses, un retaule amb escenes de la Passió.

El seu estil és marcadament realista i palesa el seu gust pel detall i per les composicions dramàticament mogudes.

Santa Basilissa, mestre de

(Catalunya, segle XV)

Pintor gòtic anònim. Autor dels retaules de Santa Bàrbara i de Sant Julià i Santa Basilissa, que es conserva al Museu d’Art de Catalunya.

Es caracteritza per un efectiu modelat i una certa tendència a l’expressionisme.

Se’l relaciona amb l’escola gironina quatrecentista de pintura gòtica.