Arxiu d'etiquetes: Generalitat

Política Interior, Conselleria de

(Catalunya, 14 abril 1931 – 28 abril 1931)

Nom que tingué la Conselleria de Governació de la Generalitat.

Pla de Salut de Catalunya

(Catalunya, 1993)

Document del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que defineix les grans línies d’actuació en matèria sanitària i estableix en quins camps cal una actuació prioritària.

PEIN

VeurePla d’Espais d’Interès Natural  (pla territorial de la Generalitat, 1992).

Jurat Popular

(Catalunya, agost 1936 – 1939)

Organisme jurídic creat per la Generalitat. Integrat dins les audiències provincials, al qual incumbien els delictes considerats de jurisdicció militar.

EMSHTR

Sigla de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament dels Residus.

Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció a la Infància

(Catalunya, vers 1980)

Òrgan de la Generalitat. Adscrit al departament de Justícia, té cura de la consulta i la participació dels usuaris i les entitats de serveis socials d’atenció a la infància en les funcions públiques de planificació i ordenació d’atenció socials.

També actua com a òrgan d’assessorament en matèria d’acolliment i adopció de menors, el qual rep del departament de justícia els mitjans personals i materials necessaris per a atendre totes les funcions que li són assignades.

Ha creat un grup de treball d’acolliments familiars i d’adopcions, presidit pel titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i format pels vocals que indiqui el conseller de Justícia. Aquest grup té diverses funcions encaminades a gestionar el millor possible els acolliments i les adopcions d’infants.

Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya

(Catalunya)

Òrgan superior del govern de Catalunya, dirigit pel president de la Generalitat.

Exerceix funcions executives i administratives, segons els Estatuts d’autonomia del 1932 i del 1979.

Consell de la Generalitat

(Catalunya, 31 juliol 1936 – 1939)

Nom que prengué el govern de la Generalitat de Catalunya en iniciar la nova col·laboració amb els anarquistes i per imposició d’aquests.

Comunicacions, Conselleria de

(Catalunya, 31 juliol 1936 – 6 agost 1936)

Departament del govern de la Generalitat. En fou únic conseller Rafael Vidiella.

CMAC

Sigla de l’entitat Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació.