Arxiu d'etiquetes: Generalitat

Tarradellas, pla *

Veure> els Decrets de s’Agaró  (disposicions de la Generalitat, 1937).

Servei d’Investigació Agrària

(Catalunya, 1979 – )

Òrgan del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

S’encarrega d’exercir totes les funcions d’investigació agrària del departament.

Servei Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya *

Veure> Servei Geogràfic de Catalunya.

Seguretat Interior, Conselleria de *

Altre nom de la Conselleria de Governació (Catalunya, 1931-39).

Política Interior, Conselleria de

(Catalunya, 14 abril 1931 – 28 abril 1931)

Nom que tingué la Conselleria de Governació de la Generalitat.

Pla de Salut de Catalunya

(Catalunya, 1993)

Document del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que defineix les grans línies d’actuació en matèria sanitària i estableix en quins camps cal una actuació prioritària.

PEIN

VeurePla d’Espais d’Interès Natural  (pla territorial de la Generalitat, 1992).

Jurat Popular

(Catalunya, agost 1936 – 1939)

Organisme jurídic creat per la Generalitat. Integrat dins les audiències provincials, al qual incumbien els delictes considerats de jurisdicció militar.

EMSHTR

Sigla de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament dels Residus.

Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció a la Infància

(Catalunya, vers 1980)

Òrgan de la Generalitat. Adscrit al departament de Justícia, té cura de la consulta i la participació dels usuaris i les entitats de serveis socials d’atenció a la infància en les funcions públiques de planificació i ordenació d’atenció socials.

També actua com a òrgan d’assessorament en matèria d’acolliment i adopció de menors, el qual rep del departament de justícia els mitjans personals i materials necessaris per a atendre totes les funcions que li són assignades.

Ha creat un grup de treball d’acolliments familiars i d’adopcions, presidit pel titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i format pels vocals que indiqui el conseller de Justícia. Aquest grup té diverses funcions encaminades a gestionar el millor possible els acolliments i les adopcions d’infants.