Arxiu d'etiquetes: caputxins/nes

Padró, Ramon

(Catalunya, segle XVIII – segle XIX)

Músic i religiós caputxí. Fou excel·lent organista. És féu remarcar com a improvisador.

Ordís, Antoni d’

(Ordis, Alt Empordà, 1667 – Barcelona, 1744)

Frare caputxí. Fou tres vegades provincial de Catalunya (1716-19, 1724-27 i 1730-32). També fou definidor general de l’orde (1726-33).

Gaudí de gran prestigi.

Olot, Rafael d’

Veure> Rafael d’Olot  (frare caputxí del segle XVII).

Martorell, Fèlix Maria de

(Martorell, Baix Llobregat, 1725 – Barcelona, 1785)

Frare caputxí. Fou definidor general de l’orde (1768-75) i ministre provincial (1770-75).

És autor d’un Liber sacrae theologicae i d’unes Cartes pastorals.

Malet i Vallhonrat, Francesc

Religiós caputxí, més conegut pel seu nom de religió, Basili de Rubí.

Lloret de Mar, Ramon de

(Lloret de Mar, Selva, 1677 – Olot, Garrotxa, 1737)

Frare caputxí. Fou continuador del manuscrit Anales de los varones ilustres y cosas notables de nuestra santa provincia… de Cataluña, d’interès per als estudis referents a l’orde.

Llavaneres, Joaquim Maria de

Nom de religió del frare i missioner caputxí Joaquim Vives i Tutó.

Joaquim Maria de Llavaneres

Nom de religió del frare i missioner caputxí Joaquim Vives i Tutó.

Igualada, Antoni d’

(Igualada, Anoia, segle XIX – Catalunya, segle XX)

Frare caputxí. Destacà com a predicador.

És autor de diversos llibres, com els titulats Fonts d’alegria (1931), Les benaurances (1935) i Sed felices (1942).

Igualada, Antoni d’

(Carcassona, Llenguadoc, 1692 – França, segle XVIII)

Frare caputxí. Prengué l’hàbit al convent de Figueres el 1652. Destinat al Rosselló, passà a dependre de la província caputxina de Tolosa el 1663.

És autor del Psalterium romanum, imprès a Carcassona el 1686, en dos grans volums. Aquesta gran obra de cor fou usada pel seu orde fins a l’aparició del Psalterium chorale del pare Oriol de Barcelona el 1930.