Arxiu d'etiquetes: caputxins/nes

Vilabertran, Jeroni de

(Catalunya, segle XVIII – segle XIX)

Frare caputxí. Publicà diversos treballs, reeditats en algunes ocasions, sobre l’equivalència i el canvi a seguir en les correspondències de les diverses monedes hispàniques.

Taradell, Martí de

(Catalunya, 1740 – Guaiana, 1781)

Religiós caputxí. Entrà a l’orde en 1754. Fou enviat a les missions de la Guaiana, on publicà un Vocabulario español-caribe.

Pinyol i Domènech, Salvador

Missioner caputxí, conegut per Melcior de Tivissa.

Peralta, Vicenç de

(Catalunya, 1872 – 1936)

Frare caputxí. Fou vice-director dels “Estudis Franciscans”, on col·laborà intensament.

És autor de diverses traduccions d’obres místiques.

Morí assassinat a l’inici de la guerra civil.

Padró, Ramon

(Catalunya, segle XVIII – segle XIX)

Músic i religiós caputxí. Fou excel·lent organista. És féu remarcar com a improvisador.

Ordís, Antoni d’

(Ordis, Alt Empordà, 1667 – Barcelona, 1744)

Frare caputxí. Fou tres vegades provincial de Catalunya (1716-19, 1724-27 i 1730-32). També fou definidor general de l’orde (1726-33).

Gaudí de gran prestigi.

Olot, Rafael d’

Veure> Rafael d’Olot  (frare caputxí del segle XVII).

Martorell, Fèlix Maria de

(Martorell, Baix Llobregat, 1725 – Barcelona, 1785)

Frare caputxí. Fou definidor general de l’orde (1768-75) i ministre provincial (1770-75).

És autor d’un Liber sacrae theologicae i d’unes Cartes pastorals.

Malet i Vallhonrat, Francesc

Religiós caputxí, més conegut pel seu nom de religió, Basili de Rubí.

Lloret de Mar, Ramon de

(Lloret de Mar, Selva, 1677 – Olot, Garrotxa, 1737)

Frare caputxí. Fou continuador del manuscrit Anales de los varones ilustres y cosas notables de nuestra santa provincia… de Cataluña, d’interès per als estudis referents a l’orde.