Arxiu d'etiquetes: Generalitat

Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya

(Catalunya)

Òrgan superior del govern de Catalunya, dirigit pel president de la Generalitat.

Exerceix funcions executives i administratives, segons els Estatuts d’autonomia del 1932 i del 1979.

Consell de la Generalitat

(Catalunya, 31 juliol 1936 – 1939)

Nom que prengué el govern de la Generalitat de Catalunya en iniciar la nova col·laboració amb els anarquistes i per imposició d’aquests.

Comunicacions, Conselleria de

(Catalunya, 31 juliol 1936 – 6 agost 1936)

Departament del govern de la Generalitat. En fou únic conseller Rafael Vidiella.

CMAC

Sigla de l’entitat Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

CIRI

Sigla de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació.

CENU

Sigla del Consell de l’Escola Nova Unificada (organisme de la Generalitat, 1936-39).

Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació

(Catalunya, segle XX – )

(CMAC)  Organisme. Dependent de la conselleria de treball de la Generalitat de Catalunya.

Entre altres finalitats té com a principal la d’intentar l’acord directe entre empresaris i treballadors en llurs controvèrsies, abans d’interposar demanda judicial davant els jutjats del social o magistratures de treball.

Centre d’Assistència Primària

(Catalunya, segle XX – )

(CAP)  Estructura sanitària del departament de Salut de la Generalitat.

Reconeguda al Pla de Salut de Catalunya, on s’atenen els problemes primaris de salut. Correspon als antics ambulatoris.

CCRTV

Sigla de l’entitat Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Agència Catalana del Consum *

Veure> Institut Català del Consum (ICC).