Arxiu d'etiquetes: diaris

Telégrafo, El

(Barcelona, 1 novembre 1858 – 10 febrer 1879)

Diari en castellà. Creat i dirigit per Ferran Patxot. A la fi de novembre apareix ja en edició de matí i de nit. A la mort de Patxot, aquest fou substituït per Marià Flotats.

Durant la seva llarga vida, el diari sofrí nombroses prohibicions i, conseqüentment, canvis de nom. Així, del 10 d’agost de 1866 al setembre de 1868 es titulà “El Principado”, i d’aquesta data al 28 d’agost de 1871 tingué altra vegada el seu nom original. Prohibit de nou, aparegué “La Imprenta”, que es declarà ja diari republicà i desencadenà violentes campanyes ciutadanes contra les autoritats municipals.

Fou especialment notable la vaga de consumidors de gas que impulsà en 1878-79.

Finalment, arran d’una altra prohibició, el 1879 fou substituït per “El Diluvio”.

Arribà a tenir una gran popularitat.

Sport

(Barcelona, 24 novembre 1979 – )

Diari esportiu. Editat per Ediciones Deportivas SA, empresa filial del Grup Zeta.

Entre el 1991 i el 1997 va distribuir a Catalunya el suplement setmanal “Sport Català”, que posteriorment passà a ser mensual després d’una renovació.

Imprès a Castellbisbal, Alacant, Ciudad Real, Madrid, Saragossa, Vigo i Tenerife. El 1999 canvià el seu format inicial per un de més gran.

Sometent, Lo

(Reus, Baix Camp, 15 agost 1886 – 16 juliol 1903)

(ort ant: Lo Somatent)  Diari regionalista en català. Fou fundat per Pau Font i de Rubinat, que formà part de la redacció ensems amb altres reusencs. El 1901 s’incorporaren joves de la Lliga Catalanista.

Entre el 25 de març i el 17 d’abril de 1897 publicà un suplement diari escrit pels redactors de “La Renaixença”, que aleshores havia estat suspesa.

Som…!

(Barcelona, 1918-1937 – París, França, 1965)

Periòdic nacionalista radical. Adherit a la Unió Catalanista, Edità cinc números entre agost i desembre de 1918. Els seus redactors eren, entre d’altres, Vicenç A. Ballertes, Josep M. Batista i Roca i Daniel Cardona.

Amb el mateix títol i editat per exiliats catalans, sortí l’any 1925 a Perpinyà amb el subtítol “Fulla d’avantguarda catalana”. Tornà a emprar-se el mateix nom per a un suplement de “Nosaltres sols!”, editat l’any 1933 amb motiu de la diada de l’onze de setembre. Les joventuts del partit Estat Català van utilitzar-lo novament l’any 1937 per editar una revista setmanal, que tingué poca durada.

L’any 1965, a París, Manuel Viusà començà l’edició d’uns quaderns amb el títol “Som”. Edità tres números, dels quals el primer i el tercer són monogràfics i estan dedicats, respectivament, a les biografies de Lluís Companys i de Francesc Macià.

Solidarité Révolutionnaire, La

(Barcelona, 10 juny 1873 – 1 setembre 1873)

Periòdic. Era publicat per un grup d’exiliats francesos que s’autodenominaren Comité de Propaganda Revolucionaria Socialista de la Francia Meridional.

Defensà principis internacionalistes insurreccionalistes.

Solidaridad Nacional

(Barcelona, 14 febrer 1939 – 16 juny 1979)

Diari del matí en castellà. Fundat com a òrgan del Movimiento Nacional, amb la maquinària i els locals presos al diari de la CNT “Solidaridad Obrera”.

Inicialment fou dirigit per Luys Santa Marina; posteriorment ho fou per Francisco Gutiérrez Latorre. Ha comptat amb algunes seccions d’interès, com la literària, la d’art (a cura de Rafael Manzano) i la de música, de Ramon Pujol.

Revista de Sabadell

(Sabadell, Vallès Occidental, 4 juny 1884 – 31 gener 1935)

Publicació. Fundat com a bisetmanal i transformat en diari el 1886.

Bilingüe, fou escrit totalment en català des del 1 d’agost de 1932.

Hi publicaren articles la majoria d’escriptors sabadellencs.

Republicano, El

(Barcelona, 1842 – segle XIX)

Periòdic. Aparegué sota l’impuls de Francesc de Paula Coello i d’Abdó Terradas.

Vingué a continuar l'”Hoja Volante” i se significà per l’aferrissada campanya contra Espartero.

El setembre de 1842 publicà el famós Pla de la Revolució (La Campana) de Terradas.

Hi escriviren també Joan Manuel Carsy, Narcís Monturiol i Joan Tutau.

Regió 7

(Manresa, Bages, 1978 – )

Periòdic d’informació intercomarcal (Berguedà, Solsonès, Bages i la Cerdanya). Editat per l’empresa Edicions Intercomarcal SA amb accionariat popular.

Inicià la seva publicació com a bisetmanal, però el 1980 es convertí en trisetmanal i el 1982 edità un quart número setmanal com a revista de cap de setmana. Posteriorment, el 1983, esdevingué diari de dilluns a dissabte.

El 1995 es va crear una edició a Igualada.

Enllaç: Regió 7

Rambla, La

(Barcelona, 10 febrer 1930 – 24 gener 1939)

Setmanari catalanista i esportiu. Sortí com a substitució de “La Nau dels Esports”.

Les informacions polítiques provocaren suspensions i penyores, que menaren a la transformació, durant uns mesos, en “La Rambla de Catalunya”, títol que tornà a emprar el 1935.

El setmanari fou transformat en diari del vespre el 9 de gener de 1936.

Dirigit al començament per Joaquim Ventalló, durant la guerra civil esdevingué l’òrgan del PSUC i de la seva secció de joventuts.

Continuà editant-se fins el 24 de gener de 1939, quasi al final de la guerra.