Arxiu d'etiquetes: diaris

Diario del Comercio

(Barcelona, 1889 – 1938)

Diari del matí en castellà. Fundat amb atenció especial a temes econòmics.

Els comunistes se n’empararen a l’inici de la guerra de 1936-39, i sortí amb periodicitat intermitent fins a la fi del 1938.

Diari d’Igualada

(Igualada, Anoia, 16 maig 1931 – 18 juliol 1936)

Periòdic informatiu i moderat, fou políticament independent, amb una postura lleugerament nacionalista.

Diari d’En Tarassona

Veure> Diario Curioso, Histórico, Erudito y Comercial, Público y Económico.

Diari del Migdia

(Barcelona, 14 febrer 1931 – 28 febrer 1931)

Diari de vida efímera, ideat per elements d’Unió Catalanista.

Diari de Vic

(Vic, Osona, 1 maig 1930 – 5 octubre 1934)

Primer diari de Vic redactat en català. Fou catòlic i conservador. Vetllà pels interessos econòmics i tradicionals de la comarca.

Diari de Catalunya

(Barcelona, 8 juliol 1900 – 13 març 1901)

Títol que va fer servir “La Veu de Catalunya”.

Dia, El

(Manresa, Bages, 1929 – 1933)

Diari republicà d’esquerra publicat en català.

Corresponsal, El

(Madrid, 1 juny 1839 – 14 maig 1844)

Periòdic de la tarda, en castellà. En fou capitalista el banquer Gaspar de Remisa, i el dirigí Bonaventura Carles Aribau.

Oferí una acurada informació mercantil, industrial i política, amb una tendència de centre, i defensà la política proteccionista catalana davant els plans lliurecanvistes del general Espartero.

Un article contrari a les societats obreres l’enemistà amb les associacions catalanes de treballadors.

Corona, La

(Barcelona, 9 febrer 1843 – 17 maig 1843)

Diari en castellà. Publicat sota la direcció de Francesc Serra.

Proteccionista, defensor de la constitució del 1837, protestà dels intents de tractats comercials amb Anglaterra.

Ciutat, La

(Sabadell, Vallès Occidental, març 1932 – gener 1934)

Diari catòlic i catalanista conservador. Dirigit per Manuel de Montoliu, seguí en política les orientacions de la Lliga Catalana.

Desaparegué per fusió amb el “Diari de Sabadell”.