Arxiu d'etiquetes: impressors/es

Guasch (varis)

Francesc Guasch  (Barcelona, segle XVIII)  Impressor. Al seu obrador del carrer de la Palla imprimí una gran quantitat de fullets, molts d’ells ben curiosos.

Francesc Guasch  (Catalunya, segle XVIII – segle XIX)  Militar. És autor de diversos estudis, com el publicat el 1805 sobre les anomenades febres pútrides enregistrades a Vila-rodona (Alt Camp).

Joan Guasch  (Catalunya, segle XVI – Tarragona, segle XVI)  Pintor. El 1572 pintà les vidrieres del reracor de la catedral tarragonina. Fill seu era el també pintor Pere Guasch.

Joan Guasch  (Catalunya, segle XVIII – Valls, Alt Camp, segle XIX)  Pintor. Li són coneguts diversos treballs com a daurador.

Pere Guasch  (Catalunya, segle XVI – 1587)  Pintor. Fill de Joan, amb el qual treballà a les vidrieres del reracor de la seu de Tarragona, els anys 1571-72. En féu d’altres, ell sol, per al cimbori i l’altar major de la mateixa catedral.

Ramon Guasch  (Catalunya, segle XIII – segle XIV)  Eclesiàstic. Fou mestre de l’infant Alfons, el futur Alfons III el Benigne. Quan aquest esdevingué rei (1327) el nomenà capellà seu.

Granoia, Pere

(Catalunya, segle XIV)

Copista. Potser és l’autor d’un sermó sobre La vida i miracles de Sant Nicolau, de la primera meitat del segle XIV.

És una de les dues úniques peces oratòries antigues fetes per a ser pronunciades per un bisbetó.

Graells, Gabriel

(Catalunya, segle XVI – Barcelona, segle XVII)

Impressor. Treballà a Barcelona almenys entre 1596 i 1619.

Fou un dels més actius de la ciutat.

Giró i Brouil, Fidel

(Barcelona, 1849 – 1926)

Impressor. Ideà diversos perfeccionaments en l’art d’imprimir. Publicà alguns treballs de tècnica professional.

Giralt (varis)

Bartomeu Giralt  (Barcelona, segle XVIII)  Impressor. Té obres documentades del 1706 al 1727. El seu taller continuà treballant dirigit per la seva vídua i els seus successors.

Joan Giralt  (Barcelona, 1772 – segle XIX)  Pintor. Era gendre de Pere Pau Muntanya. Fou professor de l’Escola de Nobles Arts. S’inspirà sovint en temes històrics.

Forcada (varis)

Anselm Forcada  (Catalunya, segle XVII – Montserrat, Bages, 1675)  Monjo de Montserrat. És autor d’una Historia del monasterio de Montserrat y milagros de Nuestra Señora i de poesies en castellà.

Josep Forcada  (Barcelona, segle XVII)  Impressor. Un dels més coneguts a la seva època. Era notari reial i impressor a la capitania general.

Figaró i Oliva, Antoni

(Catalunya, segle XIX – Girona, segle XIX)

Impressor. Establert a Girona. També era mestre de minyons.

El 1851 es publicà ell mateix, signant-lo amb pseudònim, una miscel·lània poètica dedicada a santa Caterina de Siena.

Cormellas, Francesc Sebastià de

(Barcelona, segle XVII – 1664)

Impressor i llibreter. Era fill de Sebastià de Cormellas, al qual succeí.

A la seva mort, la impremta fou regentada per la seva vídua i més tard, per la seva germana Teresa de Cormellas i el seu fill:

Francesc de Cormellas i Ginefreda (Barcelona, segle XVII – segle XVIII)  Impressor. El 1664 heretà la impremta familiar; la seva firma apareix a les edicions a partir del 1688. La casa perdurà encara fins al 1700.

Cavalleria, la

Altre nom amb que també fou coneguda la família d’impressors Lacavalleria.

Brusi

(Catalunya, segle XIX – segle XX)

Família d’impressors i llibreters, iniciada per Antoni Brusi i Mirabent.