Arxiu d'etiquetes: impressors/es

Torner

(Catalunya, segle XVIII – segle XIX)

Família de gravadors, llibreters i impressors.

Iniciada per Josep Torner (I) (Barcelona, segle XVIII – segle XIX)  Llibreter. Ingressà al gremi d’impressors el 1797. Fou mestre de molts col·legues del seu temps. Pare de:

Joan Torner  (Barcelona, segle XVIII – segle XIX)  Llibreter. Ingressà al gremi de llibreters l’any 1818.

Josep (II) Torner  (Barcelona, segle XIX – abans 1857)  Impressor. Publicà obres com la Crónica universal del Principado de Cataluña, de Jeroni Pujades (1829-32), el Diccionari català-castellà-llatí-francès-italià (1839), i les poesies del Rector de Vallfogona (1849). Fill seu fou:

Miquel Torner i Germà (Barcelona, 1802 – 1863)  Il·lustrador. Estudià dibuix a l’Escola de Llotja. Il·lustrà llibre i revistes, com “El Museo de las Familias”, de Barcelona, i el “Semanario Pintoresco Español”, de Madrid. Féu bons treballs de xilografia.

Tobella i Castelltort, Ramon

(Igualada, Anoia, 2 setembre 1868 – Barcelona, 1937)

Mestre impressor. Regent de la casa Ronsard i Companyia (1888), el 1915 comprà a A. Rovira i Virgili la Societat Catalana d’Edicions.

Soci fundador d’Amics dels Museus de Catalunya des del 1937 i medalla d’or a l’Exposició d’Arts Gràfiques de Leipzig (1914), entre altres premis internacionals, els seus treballs de bibliografia artística s’adapten a la transició del modernisme al noucentisme.

Fou professor de tipografia de l’Institut Català de les Arts del Llibre.

Foren continuadors del taller, el seu fill Enric Tobella i Trullàs (Barcelona, segle XIX – segle XX) i el seu nét Jordi Tobella i Ribalta  (Barcelona, 1927 – 13 octubre 2005).

Thomas i Bigas, Josep

(Barcelona, 22 febrer 1852 – Berna, Suïssa, 8 octubre 1910)

Fotogravador i impressor.

Afeccionat a les arts gràfiques, va ésser el primer que va introduir a Espanya el gravat químic. En aquest terreny va fer una sèrie d’experiències de millorament i de difusió de la fototípia.

Foren impreses a la casa Thomas les revistes “Il·lustració Catalana”, “Pèl & Ploma”, “Forma”, “Museum”, etc. i nombroses monografies d’art (El arte en España).

Teixidor, Josep

(Barcelona, segle XVII – 1722)

Impressor. Era actiu ja el 1709 i el 1716 obtingué el privilegi d’edició de la “Gazeta de Barcelona”, que titulà “Noticias de Diferentes Partes Venidas a Barcelona” i que aparegué setmanalment.

A la seva mort la impressió fou continuada pel seu fill Josep Teixidor (Barcelona, segle XVIII)  Impressor. Continuà amb la impressió del setmanari, que el 1750 li retornà el nom original de “Gazeta de Barcelona”. A partir del 1763 s’encarregà de la seva publicació el seu gendre Tomàs Piferrer.

Tauló, Jaume

(Catalunya, segle XIX – Barcelona, segle XIX)

Gravador i impressor. La seva producció apareix datada del 1820 al 1859.

Féu xilografia per a diverses edicions i esmerçà una activitat molt intensa en l’edició d’auques populars.

Fou parent seu Josep Tauló (Catalunya, segle XIX)  Gravador. Col·laborador de Jaume. Probablement també fou impressor.

Tasso i Goñalons, Lluís

(Maó, Menorca, 17 desembre 1817 – 15 maig 1880)

Impressor i editor. S’establí a Barcelona el 1847.

Començà a treballar com a editor el 1854. La seva activitat editorial fou importantíssima per a la vida cultural del temps.

Fill seu era Lluís Tasso i Serra (Barcelona, s XIX – 1906)  Editor. Mantingué la intensa activitat de l’empresa editorial del seu pare.

Súria i Burgada, Francesc

(Barcelona, 1749 – 1806)

Impressor.

Fou membre de la societat Comunicació Literària, activa a Barcelona a la fi del segle XVIII, i impressor de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la Conferència Físico-Matemàtica Experimental (1765) i més tard de l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts, així com de la Junta de Comerç de Barcelona.

El 1788 era encara en actiu.

Subirana i Canut, Jaume

(Barcelona, 1817 – 1862)

Llibreter, editor i impressor. Treballà de jove en el ram de les arts gràfiques i el 1841 s’establí per compte propi com a relligador.

Més tard (1845) fundà la llibreria Subirana, encara existent, i féu d’editor de publicacions religioses.

Fou el pare de:

Joaquim Subirana i Fajol  (Barcelona, 1851 – 1906)  Impressor. Juntament amb el seu germà Eugeni ampliaren l’empresa familiar i la dotaren d’un dels millors tallers tipogràfics del seu temps.

Eugeni Subirana i Fajol  (Barcelona, 1855 – 1934)  Impressor.

Soler i Arqués, Josep

(Catalunya, segle XIX – 1872)

Impressor.

En la seva impremta van publicar-se els periòdics “El Ausonense” (1863), “El Eco de la Montaña” (1863), “El Seminarista Español” (1864 i 1866) i “El Pueblo Vicense” (1868 i 1869).

S’hagué d’exiliar a causa de les seves idees polítiques.

Salvat i Xivixell, Manuel

(Barcelona, 13 gener 1842 – 26 febrer 1901)

Editor i impressor. Féu l’aprenentatge d’impressor a la casa de Magriñà i Subirana, i passà després a l’impremta de Jaume Jespús.

El 1869 participà en la creació de l’empresa Espasa Hermanos y Salvat, convertida el 1881 en Espasa y Compañía, formada per ell i el seu cunyat Josep Espasa.

L’any 1897 se separà de la societat per fundar-ne una altra, amb la denominació de Salvat e Hijo, que en un temps relativament curt es convertí en una de les editorials més importants de l’estat espanyol, gràcies a la modernització dels procediments tipogràfics.

Fou soci fundador de l’Institut de les Arts del Llibre.

A la seva mort, l’editorial fou continuada pels seus fills Pau i Santiago Salvat i Espasa.