Arxiu d'etiquetes: crítics/ques

Lladó i Barceló, Joaquim

(Maó, Menorca, 1832 – Barcelona, 1878)

Pianista i crític. Fou publicista notable.

És autor d’un Método analítico para el estudio del solfeo (1860).

Jaumeandreu i Opisso, Josep Joan

(Catalunya, segle XIX – 1892)

Publicista. Fou redactor del “Diario Mercantil” de Barcelona. Col·laborà a d’altres publicacions periòdiques.

Es distingí com a crític literari i musical.

Ixart i Moragas, Josep

Veure> Yxart i de Moragas, Josep (crític literari).

Esplugues, Miquel d’

Veure> Miquel d’Esplugues (religiós, crític i pensador).

Casalduero i Martí, Joaquim

(Barcelona, 23 abril 1903 – Madrid, 20 febrer 1990)

Crític literari. Es formà al Centro de Estudios Históricos de Madrid, i des del 1931 s’ha dedicat a l’ensenyament de la llengua i la literatura castellanes a Alemanya, Anglaterra i els EUA. Professor a la University of California.

Ha publicat Sentido y forma de las Novelas Ejemplares (1943), Sonido y forma del Quijote (1949), Vida y obra de Galdós (1962), Estudios sobre literatura española (1962), Forma y visión de “El diablo mundo” de Espronceda (1975) i Creación literaria de la Edad Media y el Renacimiento (1977).

Borràs i de Palau, Joan

(Barcelona, 25 setembre 1868 – 29 gener 1953)

Crític musical i compositor. Autor de diverses cançons, algunes de les quals han esdevingut populars, com Vareta del mar, La farigola, La barca, Cançó de maig, etc.

També compongué música d’església i un oratori.

Armet i Ricart, Salvador

(Barcelona, 1860 – 1928)

Folklorista i crític musical, conegut també pel títol de comte (consort) de Carlet i del Castellar.

Entre altres monografies d’història i de geografia de les comarques pirinenques, publicà la Monografia de les Valls d’Andorra (1905). També publicà un Estudi sobre el cant pla o gregorià (1883).

Virella i Cassañes, Francesc

(Barcelona, 1856 – 27 maig 1893)

Crític musical i advocat. En restar cec, escriví articles i altres treballs evocant els seus copiosos records de la vida musical.

Obres seves són La ópera en Barcelona (Estudio histórico crítico) i Tabla cronológica de las óperas cantadas en Barcelona desde la reedificación de su Casa-teatro en 1788.

Vilanova i Andreu, Antoni

(Barcelona, 22 març 1923 – 5 febrer 2008)

Professor, investigador i crític literari. Professor de literatura espanyola a la Universitat de Barcelona i catedràtic des del 1975.

Especialista en l’estudi de les fonts literàries, ha publicat diversos estudis sobre la literatura del segle d’or (sobretot Erasmo y Cervantes, 1949; Las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora, 1952) i la novel·la de postguerra (Novela y sociedad en la España de la postguerra, 1967).

Responsable de l’edició crítica d’obres com Lo somni (1946) i La lozana andaluza (1952), membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i corresponent de la Real Academia Española.

Valbuena i Prat, Àngel

(Barcelona, 6 abril 1900 – Madrid, 2 gener 1977)

Crític literari i historiador. S’especialitzà en edicions de clàssics castellans, però l’obra que el consagrà fou Historia de la literatura española (1950), en tres volums, molt reeditada.

Fou professor de la Universitat de Barcelona, i el 1939, destituït, hagué d’anar-se’n a Múrcia.

Altres obres: Los autos sacramentos de Calderón (1924), Calderón (1940) i Literatura castellana (1974).