Arxiu d'etiquetes: Grècia

Sesplanes

(Grècia, segle XIV)

Família de cavallers catalans a Grècia. Els representants més coneguts foren:

Guillem Sesplanes  (Grècia, segle XIV)  Veguer i castellà d’Atenes. El 1321 confirmà un acord amb Venècia.

Jaume Sesplanes  (Grècia, segle XIV)  Cavaller. Rebé del rei Frederic II de Sicília, donacions a Atenes que foren confirmades al seu fill:

Joan Sesplanes  (Grècia, segle XIV)  Cavaller. El duc Joan de Sicília confirma les donacions fetes al seu pare per Frederic II de Sicília a Atenes.

Sarbou, Ramon Bernat de

(Catalunya ?, segle XIV)

Noble. El 1354 fou nomenat vicari general o representant ducal als dominis catalans d’Atenes i Neopàtria.

El 1359 seria substituït al càrrec per Mateu de Montcada i Sclafani.

Petra, baronia de

(Beòcia, Grècia, segle XIV – 1379)

Baronia creada durant el domini català de Grècia. En fou baró Pere Ballester, germà del bisbe català d’Atenes, Antoni Ballester.

El 1379 fou envaïda per les tropes navarreses de Jaume de Baus, fet que suposà la pèrdua definitiva d’aquest domini.

Peralta i Sclafani, Mateu de

(Sicília, Itàlia, segle XIV – 1374)

Fill de Guillem de Peralta, segon comte de Caltabellotta. Vicari general de Frederic III de Sicília als ducats d’Atenes i Neopàtria (1370-74).

Fou incapaç de dominar l’anarquia i les discòrdies entre les faccions nobiliàries: Lluís d’Enghien, comte de Conversano, ocupà Atenes per un breu període; el seu germà Guiu (III) d’Enghien fou induït pels venecians del Negrepont a fer la pau amb els catalans.

Assistí a una assemblea de magnats convocada pel papa Gregori XI i reunida a Tebes per tal de pactar una aliança i emprendre una creuada contra els turcs (1373).

Deixà dos fills menors confiats al seu germà Guillem.

Novelles, Ot de (varis)

Ot de Novelles  (Catalunya, segle XIII – segle XIV)  Cavaller. Al servei de Frederic II de Sicília, el qual li encarregà de lliurar (abans 1315) a Ramon Muntaner el futur Jaume III de Mallorca perquè el portés a Perpinyà. Fou el pare de:

Ot de Novelles  (Grècia, segle XIII – després 1331)  Vicari general o lloctinent reial dels ducats d’Atenes i de Neopàtria. nomenat (1330) per Frederic III de Sicília en successió d’Alfons Frederic, fill il·legítim d’aquest monarca. Pel seu matrimoni amb la filla d’un noble grec, obtingué com a dot els castells de Castri i de Licònia. El succeí el seu fill Ermengol de Novelles.

Novelles, Missili de

(Grècia, segle XIV – després 1381)

Cavaller. Darrer membre conegut d’aquest llinatge a la Grècia catalana. El 1380 era senyor del castell de Castri, conservat encara a la família després de la crisi econòmica d’Ermengol de Novelles.

Destacà entre els partidaris de reconèixer la sobirania de Pere III de Catalunya sobre els ducats grecs.

Novelles, Ermengol de

(Grècia, segle XIV – vers 1366)

Gran senyor de la Grècia catalana. Fill d’Ot de Novelles i d’una Melissenos. Fou un dels signants, amb el seu pare, de la treva convinguda amb els venecians (1331). Heretà de la seva mare els castells de Castri i de Licònia, i del seu pare diverses possessions que ell eixamplà molt.

Arribà a tenir propietats no lluny de Neopàtria i de Zeitun. Devers el 1356 dominava per causes ignorades el castell de Siderocàstron, propietat habitual dels Frederic, comtes de Salona.

Tractà de formar estat a part amb les seves terres i es rebel·là contra l’autoritat del duc sicilià representat llavors per Jaume Frederic, comte de Salona i senyor d’Egina. El comte li arrabassà el castell i destruí les seves desmesurades ambicions. Fou també senyor del castell d’Estir i de la torre de Metokhi, a la Fòcida.

Sembla que en morir deixà grans deutes, ja que les seves possessions es dispersaren per imperatius econòmics visibles.

Montsó, Llorenç de

(Morella, Ports, segle XIV – segle XV)

Ciutadà. S’establí a Atenes. El 1399 caigué presoner dels turcs. Rescatat al cap de quasi tres anys per 400 florins, es veié en grans dificultats per a pagar-los. Anà a Catalunya. Martí l’Humà l’acollí amb afecte.

El monarca recomanà als jurats de Morella que procuressin donar a l’ex-captiu el màxim que poguessin de la quantitat necessària, i escriví també a Martí el Jove perquè ajudés Llorenç quan aquest passés per Sicília.

Manolada, batalla de la

(camp de la Manolada (o de l’Esperó), prop de Clarença, Morea, Grècia, 5 juliol 1316)

Fet d’armes entre les forces de l’infant Ferran de Mallorca i les de Lluís de Borgonya, que vencé i decapità al capitost català i pogué emparar-se, així, del principat de Morea.

Lloria, Joan de

(Grècia, segle XIV)

Noble de la Grècia catalana. Destacà secundant la política del seu germà Roger de Lloria.

Fou veguer de Tebes (1359) i governà els ducats d’Atenes i de Neopàtria en absència del vicari Gonçal Ximenes d’Arenós. El 1362 vencé els soldats addictes a Pere de Pou.

Tingué dos fills: un Roger, que fou lloctinent dels ducats d’Atenes i Neopàtria el 1384, i Nicolau.