March, Pere

(Barcelona, segle XIII – 1338)

Diplomàtic i conseller. Fill del notari Pere March, del qual heretà la baronia de Beniarjó.

La seva vinculació a la cort apareix documentada del 1296 fins a la seva mort. Serví així tres monarques: Jaume II, Alfons III i Pere III.

Ocupà en diversos períodes els càrrecs de secretari, tresorer (1306-27) i mestre racional (des del 1330). Gaudí d’una consideració elevada. Li foren confiats serveis diplomàtics d’importància.

El 1319, essent tresorer del rei Jaume, aquest li encomanà la resolució d’una crisi a les relacions amb Sanç de Mallorca, el qual es trobava llavors molt pressionat pels francesos de cara a fer-li infeudar el Rosselló al rei de França. Pere March, que coneixia bé al rei Sanç, resolgue l’afer adreçant-li unes lletres personals.

El 1323, per una suma elevada, comprà a Jaume II el castell d’Eramprunyà (Baix Llobregat), el qual seria decisiu per l’ennobliment de la família. A la seva mort, per manca de successió directa, l’heretà el seu nebot Jaume Marc.