Arxiu d'etiquetes: botànics/ques

Morer, Francesc

(Barcelona ?, segle XVIII – després 1805)

Botànic. Pertanyia a l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona.

Hi llegí bon nombre de memòries sobre la seva especialitat. Foren presentades entre els anys 1787 i 1805.

Martras, Antoni

(Barcelona, segle XVIII)

Botànic. Fou farmacèutic dels hospitals de Tortosa (1723) i d’Alacant.

Publicà una Dilatada historia y diccionario de animales, plantas i minerales.

Blàvia i Codolosa, Francesc

(Lleida, 1853 – 1934)

Farmacèutic i botànic. Director de l’estació enològica de Seta (Llenguadoc).

Publicà Apuntes para una flora de Lérida (1888).

Ardenya, Martí d’

Nom amb el què fou anomenat sovint el científic i botànic Antoni de Martí i Franquès.

Villar, Huguet del

Nom amb què també fou conegut Emili Huguet i Serratacó (geògraf i botànic).

Vidal i Soler, Sebastià

(Barcelona, 1 abril 1842 – Manila, Filipines, 28 juliol 1889)

Botànic. Enginyer forestal, exercí a les Filipines i n’estudià la flora.

Entre altres obres, publicà Memorias sobre el ramo de montes en las islas Filipinas (1874), Reseña de la flora del archipiélago filipino (1883), Sinopsis de familias y géneros de las plantas leñosas de Filipinas (1883) i Revisión de las plantas vasculares filipinas (1886).

Trèmols i Borrell, Frederic

(Cadaqués, Alt Empordà, maig 1831 – Barcelona, 21 gener 1900)

Botànic i químic. Ocupà la càtedra de química inorgànica a la Universitat de Granada i després a Barcelona, on també ensenyà història de la farmàcia. Presidí l’Acadèmia de Ciències i Arts.

El 1882 la Diputació el comissionà perquè anés a estudiar els ceps americans i les possibilitats de conreu a Catalunya.

Va recollir un herbari, que assolí més de 15.000 espècies.

Soliva i Romaguera, Salvador

(Tordera, Maresme, 1745 – Madrid, 1793)

Metge i botànic. Membre numerari de l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona i de l’Acadèmia Mèdica Matritense.

Autor de la Disertación sobre el sen de España (1774) i publicà a Madrid, en tres volums, un tractat titulat Observaciones de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas o comprobadas de varias plantas (1787-90).

Ruiz y Pavón li dedicaren un gènere de compostes americanes.

Societat Botànica Barcelonesa

(Barcelona, 1871 – estiu 1875)

Entitat. Creada per una comissió presidida per Frederic Trèmols.

Seguint el model d’altres societats d’intercanvi de plantes es proposà la formació d’un herbari per a l’estudi de la flora ibèrica mitjançant les aportacions de tots els seus membres.

Malgrat les circumstàncies adverses a causa de la Tercera Guerra Carlina arribà a distribuir dues sèries prou importants de plantes seques (208 espècies el 1873 i 207 el 1875).

Santapau i Bertomeu, Ermenegild

(la Galera, Montsià, 5 desembre 1903 – Bombai, Índia, 13 gener 1970)

Botànic. Jesuïta, fou director del servei botànic de l’Índia.

Exercí la docència a la universitat de Bombai.

Efectuà una gran obra de recol·lecció i estudi de la flora índia, de la qual publicà importants treballs.