López i Llausàs, Antoni

(Barcelona, 25 gener 1888 – Buenos Aires, Argentina, 14 juliol 1979)

Editor. Fill d’Antoni López i Benturas. Féu estudis, inacabats, d’enginyeria i de dret.

Format a la Llibreria Espanyola, s’independitzà des de molt jove del negoci del pare i l’any 1925 fundà la llibreria Catalònia i una impremta.

Donà aires de modernitat a la venda de llibres i, com a editor, creà les col·leccions “Quaderns Blaus”, “Biblioteca Literària”, “Biblioteca Catalònia” i “Biblioteca Univers”.

Publicà els set volums de l’inacabada obra de Rovira i Virgili Història nacional de Catalunya, i la de Pompeu Fabra Diccionari general de la Llengua catalana.

El 1936 s’exilià a França, des d’on passà a Buenos Aires, on fundà l’editorial Sudamericana.