Lluita Obrera

(Barcelona, 1972 – )

Periòdic. Aparegut d’una manera irregular i clandestina, com a portaveu de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Fou legalitzat l’any 1977 i reaparegué a partir d’aquell any amb periodicitat quinzenal i del 1979 ençà amb periodicitat mensual.

És de caràcter bilingüe, per bé que hi predomina el castellà.

Publicà uns dotze mils exemplars i fou dirigida des del 1980 pel periodista Alfons Labrador.