Lluita!

(Barcelona, novembre 1934 – abril 1935)

Periòdic del Partit Comunista de Catalunya, publicat en català.

La seva sortida fou molt irregular.

Representà la tendència ortodoxa del comunisme internacional.