Lluita

(Barcelona, gener 1923 – abril 1927)

Publicació mensual de la Federació de Dependents de Catalunya.

Patrocinada pel CADCI, va difondre les reivindicacions dels dependents catalans i observa una actitud crítica davant la dictadura de Primo de Rivera.