Arxiu d'etiquetes: partides

Baver, el

(Alacant, Alacantí)

(cast: el Babel) Barri i partida rural, situat al sud de la ciutat, davant la platja del Baver (que s’estén entre el port, el barranc de Sant Blai i la rambla de les Ovelles).

La part més pròxima al centre d’Alacant, on fou començat a construir el 1884 el barri de Benalua, havia estat anomenada els Antigors, i hi ha estat trobades restes d’una ciutat romana.

Al segle XVIII el Baver formava encara un port natural.

Bateig, el

(Alt Vinalopó / Vinalopó Mitjà)

Partida rural, a l’esquerra del Vinalopó, compresa dins els termes municipals de Petrer, de Novelda i d’Elda, on hi ha una important explotació de pedra de construcció.

La rambla del Bateig, que neix a la penya del Sit, dins el terme de Petrer, desemboca al Vinalopó aigua avall i dins el terme d’Elda.

Bairén, la -Camp de Morvedre- *

(Sagunt, Camp de Morvedre)

Grafia antiga de Labairén  (partida).

Babel, el *

(Alacant, Alacantí)

Forma castellanitzada del barri i partida rural del Baver.

Arrif, l’

(Sagunt, Camp de Morvedre)

Partida, situada al límit amb el terme de Puçol (Horta).

Jaume I atorgà a Morvedre el 1260 de poder prendre aigua de la sèquia de Montcada mitjançant la sèquia de l’Arrif, per tal de regar la part del terme més propera a l’horta de València; aquesta facultat fou abandonada amb el temps i, fins al començament del segle XX, hom hi conreà vinya.

L’Arrif ha restat incorporat als regatges de la sèquia major de Morvedre.

Arrancapins

(València, Horta)

Raval i partida, al lloc d’una antiga alqueria ja enderrocada, situada al sud de la ciutat de València.

Hi ha estat molt venerada la imatge del Sant Crist d’Arrancapins.

Antrilles

(Castelló de la Plana, Plana Alta)

Partida, situada al nord del Grau de Castelló junt a la de Rafalafena, regada per la sèquia d’Antrilles.

Almúnia, l’ -Ribera Alta-

(Alzira, Ribera Alta)

Partida, a l’esquerra del Xúquer, a la part interior de la darrera gran volta descrita pel riu abans d’arribar a la ciutat. És regada per la sèquia d’Almúnia.

Era un antic lloc, documentat el segle XIII.

Almudàfer, hort d’ *

(Balaguer, Noguera)

Antic nom de la partida d’horta de la Meó.

Almudàfer

(Sagunt, Camp de Morvedre)

Partida, a la dreta del Palància, aigua avall de la ciutat.

És regada per la sèquia d’Almudàfer, paral·lela al riu.