Pradell i Ventura, Joaquim

(Badalona, Barcelonès, 16 setembre 1921 – Barcelona, 27 juny 2011)

Restaurador d’obres d’art. Format a Escola de Llotja i a l’Escola Oficial d’Arts Aplicades.

Fou restaurador dels Museus Municipals d’Art de Barcelona des del 1935 i restaurador en cap des del 1968.

Ha dut a terme campanyes d’arrencament de murals romànics i gòtics reinstal·lats al Museu d’Art de Catalunya i ha restaurat, entre altres, obres de Pere Serra, el retaule de Banyoles i La Vicaria de Marià Fortuny.

Té diverses publicacions.