Penyafort, Ramon de

(Santa Margarida del Penedès, Alt Penedès, 1185 – Barcelona, 6 gener 1275)

Eclesiàstic, jurista i sant. Estudià i ensenyà retòrica i lògica a Barcelona. Va doctorar-se i professà dret (1216) a Bolonya.

Novament a Barcelona, fou nomenat canonge penitenciari, i l’any 1222 ingressà a l’orde de sant Domènec. El papa Gregori IX va cridar-lo a Roma amb l’encàrrec de reunir les Decretals.

El 1238 fou elegit mestre general de l’orde. Dos anys després hi renuncià per dedicar-se a la conversió de jueus i musulmans.

Va instituir escoles per preparar-hi missioners a Barcelona, Múrcia i Tunis. Contribuí a la fundació de l’orde de la Mercè.

Entre les seves obres hi ha Decretalium Gregorii pape IX, libri V (segona part del Corpus Juris Canonici),Summa de poenitentia, molt divulgada a l’edat mitjana, i Summa pastoralis.