Nueva Era, La

(Barcelona, octubre 1930 – abril 1937)

Revista mensual doctrinal del Bloc Obrer i Camperol. Abans n’havia sortit algun número a París, a càrrec, en especial, de Joaquim Maurín.

Fou concebuda com a òrgan de divulgació de les idees marxistes i reproduí diversos texts de Lenin, Majakovskij, Engels, Plejanov, N. Krupskaja, etc.

El 1936 fou editada pel POUM i dirigida per Andreu Nin.