Nostra Parla

(Països Catalans, 1916 – 1923)

Entitat fundada per impulsar la unitat de la llengua catalana. Creada per diferents intel·lectuals catalans, balears, valencians i rossellonesos.

El seu primer president fou Àngel Guimerà i fou dirigida entre d’altres per J. Bofill i Mates i Nicolau d’Olwer.

Entre les seves publicacions destaquen “Ofrena”, “Revista de Nostra Parla” i “Nostra Parla”.

Desaparegué per la Dictadura de Primo de Rivera.