Moviment Socialista de Catalunya

(Catalunya, gener 1945 – 1968)

(MSC) Partit polític. Fundat simultàniament a Tolosa de Llenguadoc, Mèxic i Catalunya (clandestí).

S’hi agruparen membres del POUM -potser majoritàriament-, de l’antiga Unió Socialista de Catalunya, que abandonaren el PSUC, alguns militants d’Esquerra Republicana i de la CNT i, a l’interior, un grup d’estudiants laboralistes de la universitat de Barcelona.

L’antecedent immediat és el Front de la Llibertat de Josep Rovira, un dels fundadors del Moviment, amb Manuel Serra i Moret, Enric Brufau i Joan Aleu.

L’òrgan del partit fou “Endavant” (1945-68), editat a França i dirigit per Josep Pallach.

El 1968 el moviment es dividí en dos corrents: el grup de Joan Reventós promogué, el 1974, l’anomenada Convergència Socialista de Catalunya, la qual, juntament amb altres grups, desembocà en el Partit Socialista de Catalunya (Congrés); el grup de Josep Pallach, juntament amb altres forces, es constituí (1974) en l’anomenat Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, que el 1976 adoptà el nom de Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament).