Mallol i Bosch, Macià

(Tarragona, 2 desembre 1876 – Barcelona, 26 octubre 1960)

Polític. Membre d’Acció Catalana, seguí Rovira i Virgili quan fundà Acció Republicana de Catalunya (1930), per lo qual signà el pacte de Sant Sebastià (1930).

Fou governador civil de Tarragona els primers mesos de la República.

Anà a l’exili des del 1936 i retornà el 1947.