Magarola i Fernández, Miquel Joan de

(Barcelona, 1589 – 1653)

Polític. Ciutadà honrat (1613) i noble (1643).

Regent del Consell d’Aragó a Madrid, en ésser consultat per Olivares sobre el millor sistema de sotmetre els catalans als seus projectes, li desaconsellà l’aplicació de la violència.

Romangué en el seu càrrec durant la guerra dels Segadors.