López Sánchez, Juan

(Bullas, Múrcia, 16 gener 1900 – Madrid, 25 agost 1972)

Anarco-sindicalista. Resident a Barcelona, ingressà a la CNT (1910), de la qual fou secretari del comitè general (1930); un any més tard signà el manifest dels Trenta.

Fou ministre de Comerç, amb Largo Caballero (1936-37).

Dirigí “Acción”, “Sindicalismo” (1933-35) i “Fragua Social” (1936-39).

En acabar la guerra civil, s’exilià a Mèxic, d’on tornà per residir a València (1967).