López Montenegro, José

(Aragó, 1832 – Barcelona, 15 febrer 1908)

Dirigent obrer. Deixà la carrera militar en convertir-se a l’anarquisme.

Després d’estar exiliat a París, tornà el 1881 i exercí com a mestre a Sabadell i a Sallent. A Sabadell dirigí “Los Desheredados” (1884-86), periòdic que assolí una gran difusió. Hom l’implicà en el procés de Montjuïc (1896).

Convertit en un apòstol de l’anarquisme, fou un dels principals defensors de les tesis de la vaga general durant els primers anys del segle XX.

És autor de La aurora. Catecismo de la república democrática federal (1882), El botón de fuego (1902), etc.

Posteriorment emigrà a Amèrica, i va retornar poc abans de morir.