Montjuïc, procés de

(Barcelona, de l’11 al 15 desembre 1896)

Procés militar seguit amb motiu de l’atemptat terrorista del carrer de Canvis Nous el 7 de juny de 1896, en el qual l’explosió d’una bomba havia causat nombroses víctimes entre els espectadors de la processó de Corpus. Es desencadenà contra els anarquistes una forta campanya de repressió.

El consell de guerra se celebrà a porta tancada al castell de Montjuïc. A conseqüència del qual van ésser condemnats a mort i afusellats al fossar de Montjuïc Tomás Ascheri, Antoni Nogués, Joan Alsina, Josep Molas i Lluís Mas (4 maig 1897).

Arran d’aquest procés, tristament cèlebre, sorgiren moviments de protesta arreu d’Europa; hi contribuí el fet que la majoria dels empresonats foren expulsats del territori espanyol.

En aquest procés es consumà el final de l’anarquisme romàntic i en sorgí el futur anarcosindicalisme.