Llull i Tàrrega (germans)

Eren fills de Joan Llull i de Gualbes, els següents germans:

Francesc Llull i Tàrrega  (Barcelona, segle XV – Catalunya, després 1507)  Fou monjo cambrer de Sant Cugat.

Guillem Llull i Tàrrega  (Barcelona, segle XV – 1491)  Fou canonge de la seu de Barcelona.

Pere Llull i Tàrrega  (Barcelona, segle XV – 1466)  Es casà amb Joana Llull i Savall, de la qual no tingué fills.

Romeu Llull i Tàrrega  (Barcelona, segle XV – 1496)  Hom l’identifica amb el poeta homònim. Es casà amb la seva besneboda Joana Llull i Llull i foren pares de Galceran Tomàs i Joan Llull i Llull.